вторник 28, май 2024г.
Превенция на агресията и онлайн сигурност
Публикувано на: Относно: Служител Прикачен файл
04.01.2023г.

Разяснителна кампания за опазване на личните данни на учениците

Маринска, Ненка
22.07.2022г.

Съвети за деца за онлайн сигурност

Пивоварчик, Маргарита
22.07.2022г.

Терминологичен речник за безопасен интернет - за деца

Пивоварчик, Маргарита
23.02.2022г.

Брошура (за родители) за кибертормоза

Стоянов, Сашо
23.02.2022г.

Презентация от Деня на розовата фланелка - за противодействие на училищния тормоз - 23.02.2022 г.

Стоянов, Сашо
24.01.2022г.

Грамотни деца в дигиталната ера - Наръчник от платформата safenet.bg

Асенова, Ивалина
17.01.2022г.

Книга за деца и младежи "Никой няма да те нарани" за целите на превенцията на агресията и насилието (публикувана на сайта на МОН, раздел "Общо образование", секция "В помощ на класния")

Декова, Величка