понеделник 03, август 2020г.
Обществен съвет
Относно: Служител: Прикачен файл

Информация от Комисията за защита на личните данни относно фигурата на Обществения съвет в училище

Стоянов, Сашо

Протокол №2/11.03.2019 г.

Стоянов, Сашо

Протокол №1/11.09.2019 г.

Стоянов, Сашо

Структура на Обществения съвет 

Стоянов, Сашо

Протокол №3/02.09.2019 г.

Стоянов, Сашо

Протокол №2/27.06.2019 г.

Стоянов, Сашо

Протокол №1/20.03.2019 г.

Стоянов, Сашо

Протокол №4/03.09.2018 г.

Стоянов, Сашо

Протокол №3/24.07.2018 г.

Стоянов, Сашо

Протокол №2/28.03.2018 г.

Стоянов, Сашо

Протокол №1/19.02.2018 г.

Стоянов, Сашо

Протокол №6/01.09.2017 г.

Стоянов, Сашо

Протокол №5/17.08.2017 г.

Стоянов, Сашо

Протокол №4/13.03.2017 г.

Стоянов, Сашо

Протокол №3/30.11.2016 г.

Стоянов, Сашо

Протокол №2/02.09.2016 г.

Стоянов, Сашо

Протокол №1/03.08.2016 г.

Стоянов, Сашо

Структура на Обществения съвет

Стоянов, Сашо