неделя 24, януари 2021г.
Безопасност на движението
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2022г. 16.11.2020г.

Отбелязване на световния ден за възпоминание на жертвите от ПТП - 2020 г.

 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
07.06.2021г. 25.09.2020г.

График за провеждане на часовете по безопасност на движението през учебната 2020/2021 година

Стоянов, Сашо
31.12.2022г. 21.09.2020г.

Брошура за велосипедиста, разработена във връзка с дните за безопасност на пътя – 16 – 22 септември, 2020 г., Кампания: „Остани жив! Пази живота!“

Тотова, Татяна
25.06.2021г. 14.09.2020г.

Практически препоръки за безопасност на пътя за учебната 2019/2020 година

Тотова, Татяна
31.12.2022г. 14.09.2020г.

Плакат от Областна администрация - Враца, във връзка с дните за безопасност на пътя - 16 - 22 септември 2020 г.

Тотова, Татяна
31.12.2022г. 21.05.2020г.

Брошура "2011 - 2020 - десетилетие за пътна безопасност"

Тотова, Татяна
31.12.2022г. 21.05.2020г.

2011 - 2020 г. - десетилетие на мерките за пътна безопасност

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2022г. 13.02.2020г.

13.02.2020 г. - обмяна на добри практики в областта на безопасността на движението по пътищата

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2019г. 12.12.2019г.

"Пътят на първокласника" - Дискусия с родители

покажи съдържаниепокажи съдържание
Богданова, Анелия
31.12.2021г. 26.09.2019г.

26.09.2019 г. - Европейски ден без загинали на пътя (EDWARD)

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2021г. 26.08.2019г.

Система от мерки на Министерството на образованието и науката за безопасност на движение по пътищата

Маринска, Ненка
31.12.2021г. 18.06.2019г.

Годишен отчет за работата на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата за учебната 2018/2019 година

Тотова, Татяна
31.12.2021г. 29.05.2019г.

Пета глобална седмица на ООН по пътна безопасност, 29.05.2019 г. 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2021г. 31.01.2019г.

Инициатива "Пътят на първокласника" - 28.01.2019 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2020г. 21.12.2018г.

Инструкция на ООН за безопасно движение по пътищата (за всички ученици от I до VII клас)

Тотова, Татяна
31.12.2020г. 19.11.2018г.

Междуинституционален тренинг за отбелязване на Международния ден за възпоминание на жертвите в пътнотранспортни произшествия

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2020г. 17.09.2018г.

Лого - БДП

Тотова, Татяна
31.12.2020г. 17.09.2018г.

Пътните знаци - наши приятели

Тотова, Татяна
31.12.2020г. 17.09.2018г.

Опасните ситуации на пътя

Тотова, Татяна
31.12.2020г. 17.09.2018г.

БДП в извъннаселените места 

Тотова, Татяна
31.12.2020г. 17.09.2018г.

БДП - начален етап 

Тотова, Татяна
31.12.2021г. 21.06.2018г.

Отчет за работата на Училищната комисия по безопасност на движението по пътя към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за 2016/2017 учебна година

Тотова, Татяна
14.09.2017г. 17.05.2017г.

Глобална седмица на ООН по пътна безопасност - 2017г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2016г. 21.11.2016г.

Световен ден за възпоминание на жертвите в ПТП

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2020г. 19.05.2016г.

Четвърта глобална седмица по БДП

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2020г. 19.11.2015г.

Семинар "Оказване на първа медицинска помощ"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2020г. 07.05.2015г.

„Да бъдем в безопасност на пътя“

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна