понеделник 29, ноември 2021г.
Безопасност на движението
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2023г. 26.11.2021г.

Отбелязване на световния ден за възпоминание на жертвите в ПТП и дейности по БДП

покажи съдържаниепокажи съдържание
Николова, Лидия
31.12.2023г. 03.11.2021г.

Пресичам безопасно с TEDI - ресурси по БДП на TEDI

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира
31.12.2021г. 02.11.2021г.

Информационен бюлетин на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за м. октомври 2021 г.

Тотова, Татяна
31.12.2023г. 20.10.2021г.

Посланията на есенния лист (20.10.2021 г.) - инициатива на Училищната комисия по безопасност на движението по пътищата към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2023г. 08.10.2021г.

Обща инициатива, насочена към безопасността на децата на пътя под мотото „Заедно за безопасността на децата на пътя“

покажи съдържаниепокажи съдържание
Богданова, Анелия
06.06.2022г. 15.09.2021г.

График за провеждане на часовете по безопасност на движението през учебната 2021/2022 година

Стоянов, Сашо
14.09.2022г. 15.09.2021г.

Практически препоръки за безопасност на пътя - учебна 2021/2022 година

Тотова, Татяна
31.12.2023г. 01.09.2021г.

Българска браншова асоциация "Пътна безопасност" - Визия "Нула" без смъртни случаи по пътищата на България

Тотова, Татяна
31.12.2023г. 01.09.2021г.

Най-добри практики в безопасността на движението по пътищата - Наръчник за мерки на национално равнище

Тотова, Татяна
31.12.2023г. 20.08.2021г.

Концепция за обучение по БДП

Тотова, Татяна
31.12.2023г. 09.07.2021г.

Годишен отчет за работата на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата за учебната 2020/2021 година

Тотова, Татяна
31.12.2023г. 30.06.2021г.

Доклад за отчитане на работата на УК по БДП през учебната 2020/2021 година

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 29.06.2021г.

Проведен ден за безопасност на движението по пътищата - 29.06.2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Маринска, Ненка
31.12.2023г. 20.05.2021г.

20.05.2021 г. - включване на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров в мероприятията, провеждани във връзка с Глобалната седмица на ООН за пътна безопасност, с мото през 2021 г. "Streets for Life #Love30"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2023г. 29.03.2021г.

План за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България (2021 - 2030)

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 29.03.2021г.

Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България, 2021 - 2030

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 08.03.2021г.

Секторна стратегия на МОН за безопасност на движението по пътищата 2021-2030

Маринска, Ненка
31.12.2022г. 16.11.2020г.

Отбелязване на световния ден за възпоминание на жертвите от ПТП - 2020 г.

 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2022г. 21.09.2020г.

Брошура за велосипедиста, разработена във връзка с дните за безопасност на пътя – 16 – 22 септември, 2020 г., Кампания: „Остани жив! Пази живота!“

Тотова, Татяна
31.12.2022г. 14.09.2020г.

Плакат от Областна администрация - Враца, във връзка с дните за безопасност на пътя - 16 - 22 септември 2020 г.

Тотова, Татяна
31.12.2022г. 21.05.2020г.

Брошура "2011 - 2020 - десетилетие за пътна безопасност"

Тотова, Татяна
31.12.2022г. 21.05.2020г.

2011 - 2020 г. - десетилетие на мерките за пътна безопасност

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2022г. 13.02.2020г.

13.02.2020 г. - обмяна на добри практики в областта на безопасността на движението по пътищата

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2019г. 12.12.2019г.

"Пътят на първокласника" - Дискусия с родители

покажи съдържаниепокажи съдържание
Богданова, Анелия
31.12.2021г. 26.09.2019г.

26.09.2019 г. - Европейски ден без загинали на пътя (EDWARD)

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2021г. 26.08.2019г.

Система от мерки на Министерството на образованието и науката за безопасност на движение по пътищата

Маринска, Ненка
31.12.2021г. 18.06.2019г.

Годишен отчет за работата на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата за учебната 2018/2019 година

Тотова, Татяна
31.12.2021г. 29.05.2019г.

Пета глобална седмица на ООН по пътна безопасност, 29.05.2019 г. 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2021г. 31.01.2019г.

Инициатива "Пътят на първокласника" - 28.01.2019 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2020г. 21.12.2018г.

Инструкция на ООН за безопасно движение по пътищата (за всички ученици от I до VII клас)

Тотова, Татяна
31.12.2020г. 19.11.2018г.

Междуинституционален тренинг за отбелязване на Международния ден за възпоминание на жертвите в пътнотранспортни произшествия

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2020г. 17.09.2018г.

Лого - БДП

Тотова, Татяна
31.12.2020г. 17.09.2018г.

Пътните знаци - наши приятели

Тотова, Татяна
31.12.2020г. 17.09.2018г.

Опасните ситуации на пътя

Тотова, Татяна
31.12.2020г. 17.09.2018г.

БДП в извъннаселените места 

Тотова, Татяна
31.12.2020г. 17.09.2018г.

БДП - начален етап 

Тотова, Татяна
31.12.2021г. 21.06.2018г.

Отчет за работата на Училищната комисия по безопасност на движението по пътя към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за 2016/2017 учебна година

Тотова, Татяна
14.09.2017г. 17.05.2017г.

Глобална седмица на ООН по пътна безопасност - 2017г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2016г. 21.11.2016г.

Световен ден за възпоминание на жертвите в ПТП

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2020г. 19.05.2016г.

Четвърта глобална седмица по БДП

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2020г. 19.11.2015г.

Семинар "Оказване на първа медицинска помощ"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2020г. 07.05.2015г.

„Да бъдем в безопасност на пътя“

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна