понеделник 03, август 2020г.
Съобщения
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.08.2020г. 31.07.2020г. за изпълнение:

Заповед №РД-01-447/31.07.2020 г. на министъра на здравеопазванетo

инж. Костова, Елена
31.08.2020г. 31.07.2020г. за изпълнение:

Заповед №РД-01-446/31.07.2020 г. на министъра на здравеопазванетo

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
30.10.2020г. 02.07.2020г. за сведение:

НА ДОБЪР ЧАС ВИПУСК 2013 - 2020!

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
11.09.2020г. 24.06.2020г. за сведение:

Незабрава - поздрав за завършващите четвъртокласници, учебна 2019/2020 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
31.12.2022г. 12.06.2020г. за изпълнение:

Earth Speakr - Да поговорим за планетата Земя

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
14.09.2020г. 05.06.2020г. за изпълнение:
До учениците от 1. клас - информация за книгите за четене през лятото
покажи съдържаниепокажи съдържание
Богданова, Анелия
31.12.2022г. 29.05.2020г. за изпълнение:
Платформа за насърчаване на осмислящото четене - Онлайн игра на въпроси и отговори върху прочетени книги!
 
покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
31.08.2020г. 27.05.2020г. за изпълнение:

Летни занимания по интереси

Асенова, Ивалина
31.12.2022г. 05.05.2020г. за сведение:

YouTube канал на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав
31.12.2022г. 05.05.2020г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 5. до 7. клас - материали за кариерно ориентиранe

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
31.08.2020г. 29.04.2020г. за изпълнение:

За учениците от 7. клас - презентация на Регионално управление на образованието - Враца за държавния план-прием в 8. клас за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.12.2022г. 18.04.2020г. спешно:

Информация за акаунтите edu.mon.bg които всички ученици получиха за работа с платформата Teams

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.08.2020г. 10.04.2020г. за сведение:

STEM професии, които учениците от 7. клас могат да изучават след завършване на основно образование

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
31.12.2022г. 02.09.2019г. за изпълнение:

Кампания "Капачки за бъдеще"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Илиевска, Лидия
31.12.2021г. 30.07.2019г. за сведение:

Кампания на Български държавни железници "Чети във влака"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Илиевска, Лидия
31.12.2021г. 19.07.2019г. за сведение:

Инициатива за поддържане на чистотата на природата

покажи съдържаниепокажи съдържание
Декова, Величка
31.07.2021г. 02.07.2019г.

Нашият клас - част II /Сбогом клас! Випуск 2012/2019 година/

Малкетова, Юлия
31.07.2021г. 02.07.2019г.

Поздрав от учениците от VI клас за завършващите седмокласници, випуск 2012/2019 г.

Стоянов, Сашо
31.12.2021г. 31.05.2019г.

Поздрав за учениците от 4. клас за завършването на начален етап, випуск 2015/2019

Богданова, Анелия
31.12.2021г. 22.03.2019г.

Що е тормоз?

Малкетова, Юлия
31.12.2021г. 30.01.2019г. за сведение:

"Заедно за по-добър интернет" 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.12.2020г. 17.12.2018г. за сведение:

Материали за пожарна безопасност, предоставени от РС "Пожарна безопасност и защита на населението"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна