неделя 24, януари 2021г.
Съобщения
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
30.06.2021г. 18.01.2021г. за сведение:

Актуализиран график на учебното време за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Декова, Величка
30.06.2021г. 30.11.2020г. за сведение:

На вниманието на всички ученици - Заповед №РД09-3472/ 27.11.2020 г на Министъра на образованието и науката, изменяща заповедта за учебното време за учебната 2020/2021 година

Асенова, Ивалина
30.06.2021г. 08.10.2020г. за сведение:

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2020/2021 годинa

Богданова, Анелия
27.01.2021г. 28.09.2020г. за изпълнение:

График за провеждане на контролни и класни работи в прогимназиален етап, 1 учебен срок, учебна 2020/2021 година

Цветанова, Натиса
31.07.2021г. 25.09.2020г. за сведение:

„Тръгваме на училище, Вирусът - НЕ“

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветкова, Росица
30.06.2021г. 10.09.2020г. за изпълнение:

Допълнени и коригирани насоки за работа на системата на училищното образование през учeбната 2020/2021 година в условията на COVID-19

Тодорова, Теодора
30.06.2021г. 31.08.2020г. за сведение:

График на учебното време за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
30.06.2021г. 28.08.2020г. за сведение:

Информация в уеб-сайта на Министерството на образованието и науката, касаеща работата на образователната система в условията на COVID-19

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
30.06.2021г. 27.08.2020г. за изпълнение:

Материали за мерки, свързани с превенция на COVID-19 в различни държави и сектори, преведени на български език

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
31.12.2022г. 29.05.2020г. за изпълнение:
Платформа за насърчаване на осмислящото четене - Онлайн игра на въпроси и отговори върху прочетени книги!
 
покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
31.12.2022г. 18.04.2020г. спешно:

Информация за акаунтите edu.mon.bg които всички ученици получиха за работа с платформата Teams

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.12.2022г. 02.09.2019г. за изпълнение:

Кампания "Капачки за бъдеще"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Илиевска, Лидия
31.12.2021г. 30.07.2019г. за сведение:

Кампания на Български държавни железници "Чети във влака"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Илиевска, Лидия
31.12.2021г. 19.07.2019г. за сведение:

Инициатива за поддържане на чистотата на природата

покажи съдържаниепокажи съдържание
Декова, Величка
31.12.2021г. 22.03.2019г.

Що е тормоз?

Малкетова, Юлия
31.12.2021г. 30.01.2019г. за сведение:

"Заедно за по-добър интернет" 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо