четвъртък 04, юни 2020г.
Съобщения
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2022г. 29.05.2020г. за изпълнение:
Платформа за насърчаване на осмислящото четене - Онлайн игра на въпроси и отговори върху прочетени книги!
 
покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
07.06.2020г. 28.05.2020г. за изпълнение:

Кампания на издателска група "Просвета" - Национална седмица на детската книга! Участвайте ОНЛАЙН!

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
31.08.2020г. 27.05.2020г. за изпълнение:

Летни занимания по интереси

Асенова, Ивалина
14.06.2020г. 19.05.2020г. за изпълнение:

Заповед №РД-01-270/19.05.2020 г. на Министъра на здравеопазванетo

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
14.06.2020г. 14.05.2020г. за изпълнение:

Заповед №РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазванетo, относно забрани и указания за периода от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г., при провеждането/преустановяването на масови мероприятия

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
14.06.2020г. 14.05.2020г. за изпълнение:

Заповед №РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, относно противоепидемични мерки в периoда от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
11.06.2020г. 12.05.2020г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от всички класове - Заповед № РД09-1035/12.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката относно oпределяне за учебни дните 20 и 22 май и 09 и 11 юни 2020 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.12.2022г. 05.05.2020г. за сведение:

YouTube канал на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав
31.12.2022г. 05.05.2020г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 5. до 7. клас - материали за кариерно ориентиранe

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
31.08.2020г. 29.04.2020г. за изпълнение:

За учениците от 7. клас - презентация на Регионално управление на образованието - Враца за държавния план-прием в 8. клас за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
30.06.2020г. 27.04.2020г.

На вниманието на учениците от VII клас - план за информационна кампания за НВО 2020 г.

Стоянов, Сашо
31.12.2022г. 18.04.2020г. спешно:

Информация за акаунтите edu.mon.bg които всички ученици получиха за работа с платформата Teams

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.08.2020г. 10.04.2020г. за сведение:

STEM професии, които учениците от 7. клас могат да изучават след завършване на основно образование

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
30.06.2020г. 12.03.2020г. спешно:

Заповед на кмета на Oбщина Оряхово № РД-11-95 /12.03.2020 г. относно предприемането на превантивни и противоепидемични мерки във връзка с разпространението на коронавирус в страната.

Тодорова, Теодора
22.06.2020г. 10.02.2020г. за изпълнение:

ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

Стоянов, Сашо
09.06.2020г. 28.01.2020г. за изпълнение:

"Душата  отпусни и с нас сподели" - дискусионен клуб в IV клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
12.06.2020г. 24.10.2019г. за сведение:

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 година, утвърден със Заповед № РД09-2742/24.10.2019 г. на министъра на образованието и науката

Богданова, Анелия
30.06.2020г. 12.09.2019г. за сведение:

Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2019/2020 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав
31.12.2022г. 02.09.2019г. за изпълнение:

Кампания "Капачки за бъдеще"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Илиевска, Лидия
30.06.2020г. 30.08.2019г. за сведение:

График на учебното време за учебната 2019/2020 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
31.12.2021г. 30.07.2019г. за сведение:

Кампания на Български държавни железници "Чети във влака"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Илиевска, Лидия
31.12.2021г. 19.07.2019г. за сведение:

Инициатива за поддържане на чистотата на природата

покажи съдържаниепокажи съдържание
Декова, Величка
31.07.2021г. 02.07.2019г.

Нашият клас - част II /Сбогом клас! Випуск 2012/2019 година/

Малкетова, Юлия
31.07.2021г. 02.07.2019г.

Поздрав от учениците от VI клас за завършващите седмокласници, випуск 2012/2019 г.

Стоянов, Сашо
31.12.2021г. 31.05.2019г.

Поздрав за учениците от 4. клас за завършването на начален етап, випуск 2015/2019

Богданова, Анелия
31.12.2021г. 22.03.2019г.

Що е тормоз?

Малкетова, Юлия
31.12.2021г. 30.01.2019г. за сведение:

"Заедно за по-добър интернет" 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.12.2020г. 17.12.2018г. за сведение:

Материали за пожарна безопасност, предоставени от РС "Пожарна безопасност и защита на населението"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна