понеделник 20, януари 2020г.
Съобщения
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.01.2020г. 13.01.2020г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от всички класове - въпросник за агресията в училище

покажи съдържаниепокажи съдържание
Декова, Величка
28.02.2020г. 08.01.2020г. за сведение:

Национална ученическа философска конференция "Човек. Свят", гр. Бургас - 19-29.03.2020 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Костадинова, Виктория
31.01.2020г. 23.12.2019г. за сведение:

Филм "Братя Евлоги и Христо Георгиеви – недооцененото наследство"  по случай 200 години от рождението на Евлоги Георгиев и 195 години от рождението на Христо Георгиев

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
06.03.2020г. 05.12.2019г. за сведение:

XII Европейска конференция по математика за ученици от 9 до 18 годишна възраст

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
12.06.2020г. 24.10.2019г. за сведение:

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 година, утвърден със Заповед № РД09-2742/24.10.2019 г. на министъра на образованието и науката

Богданова, Анелия
04.02.2020г. 19.09.2019г. за изпълнение:

ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

Цветанова, Натиса
30.06.2020г. 12.09.2019г. за сведение:

Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2019/2020 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав
24.01.2020г. 02.09.2019г. за сведение:

Национален училищен фестивал "Намереното поколение"

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
30.06.2020г. 30.08.2019г. за сведение:

График на учебното време за учебната 2019/2020 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
31.12.2021г. 30.07.2019г. за сведение:

Кампания на Български държавни железници "Чети във влака"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Илиевска, Лидия
31.12.2021г. 19.07.2019г. за сведение:

Инициатива за поддържане на чистотата на природата

покажи съдържаниепокажи съдържание
Декова, Величка
31.07.2021г. 02.07.2019г.

Нашият клас - част II /Сбогом клас! Випуск 2012/2019 година/

Малкетова, Юлия
31.07.2021г. 02.07.2019г.

Поздрав от учениците от VI клас за завършващите седмокласници, випуск 2012/2019 г.

Стоянов, Сашо
31.12.2021г. 31.05.2019г.

Поздрав за учениците от 4. клас за завършването на начален етап, випуск 2015/2019

Богданова, Анелия
31.12.2021г. 22.03.2019г.

Що е тормоз?

Малкетова, Юлия
31.12.2021г. 30.01.2019г. за сведение:

"Заедно за по-добър интернет" 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.12.2020г. 17.12.2018г. за сведение:

Материали за пожарна безопасност, предоставени от РС "Пожарна безопасност и защита на населението"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна