вторник 27, октомври 2020г.
Родители
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
29.10.2020г. 26.10.2020г. за изпълнение:

Отсъствия на учениците за месец октомври 2020 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Николова, Лидия
27.10.2020г. 26.10.2020г. спешно:

На вниманието на родителите на учениците от 5. клас - информация за провеждане на онлайн среща

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
30.10.2020г. 22.10.2020г. спешно:

На вниманието на родителите на учениците от всички класове - Заповед №РД-01-611/ 22.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов, относно временни противоепидемични мерки от 23.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
30.11.2020г. 21.10.2020г. спешно:

Заповед №РД-01-609/ 21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов, относно временни противоепидемични мерки от 22.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
13.11.2020г. 14.10.2020г. за изпълнение:

На вниманието на родителите на всички ученици - заповеди на Министърна на здравеопазването от 13.10.2020 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
30.10.2020г. 12.10.2020г.

Презентация от информационна среща, проведена на 12.10.2020 г. за запознаванe с проект "Калейдоскоп" по  КП 33.19.2020, ЦОИДУЕМ

Николова, Лидия
30.11.2020г. 07.10.2020г. за изпълнение:

Заповед на Министъра на здравеопазването от 07.01.2020 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
30.11.2020г. 30.09.2020г. за изпълнение:

Заповеди на Министъра на здравеопазването от 30.09.2020 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
14.06.2021г. 25.09.2020г. за сведение:

На вниманието на родителите на учениците от 1. и от 5. клас - публикувани ресурси

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
11.06.2021г. 18.09.2020г.

Образец на заявление-декларация за отпускане на месечна целева по чл. 16б от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане

Асенова, Ивалина
11.06.2021г. 18.09.2020г. за сведение:

На вниманието на родителите на учениците от всички класове - Информация за финансова подкрепа на родители в условията на извънредно положение или извънредна епидемиологична обстановка

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
30.06.2021г. 17.09.2020г. за сведение:

Писмо с изх.№9107-157/17.09.2020 г. на Министерството на образованието и науката с информация относно събиране на средства от родителите на учениците в държавните и общинските училища

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
30.06.2021г. 31.08.2020г. за сведение:

График на учебното време за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
09.04.2021г. 31.08.2020г. за сведение:

На вниманието на родителите на учениците от 1. и 2. клас -  дейности по Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 г. в Република България през учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
30.06.2021г. 28.08.2020г. за сведение:

Информация в уеб-сайта на Министерството на образованието и науката, касаеща работата на образователната система в условията на COVID-19

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
31.12.2022г. 28.08.2020г.

Брошура "Безопазност в мрежата", разработена от Държавна агенция "Закрила на детето"

Малкетова, Юлия
30.06.2021г. 27.08.2020г.

"Готови ли сме за учебната година? 12 идеи за родители в ковид криза" - наръчник за родители от Асоциация "Родители"

Малкетова, Юлия
31.12.2022г. 12.06.2020г. за изпълнение:

Earth Speakr - Да погoворим за планетата Земя

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
31.12.2022г. 05.05.2020г. за сведение:

YouTube канaл на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав
31.12.2022г. 05.05.2020г. за изпълнение:

На вниманието на родителите на учениците от 5. до 7. клас - материали за кариерно ориентиране

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
31.12.2021г. 30.01.2019г. за сведение:

"Заедно за по-добър интернет" 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо