вторник 28, май 2024г.
Родители
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
14.06.2024г. 28.05.2024г. за сведение:

На вниманието на родителите на четвъртокласниците - тестове от НВО 4. клас, учебна 2023/2024 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
11.06.2024г. 17.05.2024г. за изпълнение:

На вниманието на родителите на учениците от 1. до 7. клас - 10.06.2024 г. - обявен за неучебен ден

покажи съдържаниепокажи съдържание
Богданова, Анелия
31.05.2024г. 07.05.2024г. за сведение:

Обедно меню за м. май 2024 г.

Тодорова, Теодора
31.05.2024г. 29.04.2024г. за сведение:

Културен календар на Община Оряхово за месеците - април - май 2024 г.

Иванова, Силвия
28.06.2024г. 23.04.2024г. за сведение:

За родителите на учениците от VII клас - Календар на дейностите за държавния план-прием на регионално ниво за учебната 2024/2025 година

Маринска, Ненка
30.08.2024г. 12.04.2024г. за сведение:

До родителите на учениците от 7. клас - относно план-прием в 8. клас за учебната 2024/2025 година на територията на област Враца

покажи съдържаниепокажи съдържание
Маринска, Ненка
23.12.2026г. 08.04.2024г. за сведение:

На вниманието на всички родители на ученици от 1. до 7. клас - Постановление № 50 от 13 март 2024 г. за изменение на Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.07.2024г. 02.04.2024г. за сведение:

Актуални оферти на Научно-образователен детски център "Музейко" 

Цветанова, Деница
31.03.2025г. 28.03.2024г. за сведение:

Презентация от среща с родители за споделяне на добър опит "Заедно можем повече" по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз, проведена на 28.03.2024 г.

Ицова, Анелия
31.03.2026г. 26.03.2024г. за сведение:

Презентация от проведена кръгла маса с родители „Споделеност, мисия, път към успеха“

Асенова, Ивалина
28.06.2024г. 25.03.2024г. за сведение:

На вниманието на родителите на учениците от 2. до 7. клас - дейности на фондация „Миню Балкански“ с. Оряховица, област Стара Загора за 2024 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Величкова, Бистра
30.08.2024г. 27.02.2024г. за изпълнение:

На вниманието на родителите на учениците от 7. клас - информация за кандидатстване и прием на учениците след завършено основно образование

покажи съдържаниепокажи съдържание
Маринска, Ненка
31.12.2026г. 20.02.2024г. за сведение:

Насоки за използване на изкуствен интелект в образователната система

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
10.06.2024г. 12.02.2024г. за сведение:

За родителите на учениците от 5., 6. и 7. клас - График за провеждане на контролни и класни работи през втория учебен срок на учебната 2023/2024 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Янчева - Ценкова, Гергана
31.12.2025г. 18.12.2023г. за сведение:

Мерки за предотвратяване на разпространението на заболяването морбили в страната

Тодорова, Теодора
30.06.2024г. 28.11.2023г. за сведение:

Механизъм за действие и Алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище

Асенова, Ивалина
28.06.2024г. 17.11.2023г. за сведение:

На вниманието на родителите нв учениците от 2. до 7. клас - информация за Национална кампания за профилактика и рехабилитация на гръбначните изкривявания сред учащите се в Република България

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
31.12.2025г. 26.10.2023г. за сведение:

Информация за плтаформа Сам постигам - sampostigam.org 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
31.12.2025г. 06.10.2023г. за сведение:

Специализиран сайт за имунизациите в България

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
28.06.2024г. 21.09.2023г. за сведение:

График за провеждане на час за консултиране на родители и ученици през учебната 2023/2024 година

Богданова, Анелия
29.05.2024г. 08.09.2023г. за сведение:

На вниманието на всички родители - предложения на образователни инициативи от Общински културен институт Научно-образователен детски център "Музейко"

Богданова, Анелия
28.06.2024г. 30.08.2023г. за сведение:

Заповед №РД09–2047/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за определяне на график на учебното време за учебната 2023/2024 година

Райнли, Силвия
21.06.2024г. 29.08.2023г. за сведение:

На вниманието на родителите на учениците, които през учебната 2023/2024 година ще са в 4. и в 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Райнли, Силвия
13.09.2024г. 29.08.2023г. за сведение:

На вниманието на родителите на учениците, които през учебната 2023/2024 година ще бъдат в 7. клас - Заповед №РД09–2045/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката относно График на дейностите по приемането на учениците след основно образование в VIII клас на места по ДПП и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас по ДДПП за учебната 2024/2025 година

Райнли, Силвия
31.12.2025г. 04.01.2023г. за сведение:

Разяснителна кампания за опазване на личните данни на учениците

покажи съдържаниепокажи съдържание
Маринска, Ненка
31.12.2024г. 21.09.2022г. за изпълнение:

Инструктаж по безопасност на движението по пътищата за деца и родители, изготвен от Регионално управление на образованието - Враца

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2024г. 17.05.2022г. за сведение:

Музикално-образователен филм "ПЕТЯ и ВЪЛКЪТ" - по музика на Сергей Прокофиев

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Деница