Петък 13, Декември 2019г.
Родители
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
20.12.2019г. 13.12.2019г. за изпълнение:

Инициатива "Да четеш е модерно"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Богданова, Анелия
03.01.2020г. 12.12.2019г. за изпълнение:

Отсъствия на учениците за месец декември 2019 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
19.12.2019г. 06.12.2019г. за изпълнение:

Покана от Народно читалище "Развитие - 1903" с. Остров за тържество и запалване на коледните светлини в с. Остров, 19.12.2019 г., 16:00 ч.

Цветкова, Росица
06.01.2020г. 27.11.2019г. за сведение:

Благотворителна инициатива "Ангелска елха" 2019 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
31.12.2019г. 22.11.2019г. за сведение:

Дарителска кампания "Да съберем 2020 книги за библиотеките до началото на 2020 година"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Илиевска, Лидия
30.06.2020г. 17.10.2019г. за сведение:

Информация от Министерството на образованието и науката, относно събиране на средства от родителите на учениците в държавните и общинските училища

Асенова, Ивалина
30.04.2020г. 09.10.2019г. за изпълнение:

За родителите на учениците от 1. - 2. клас - Национална програма за профилактика на оралните заболявания

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
20.12.2019г. 07.10.2019г. за сведение:

Разговори с учители и родители във връзка с разпространението на дезинформация сред учениците и техните семейства

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
31.12.2021г. 10.09.2019г.

Наръчник за родители "Добре дошли в 5. клас"

Тотова, Татяна
31.12.2021г. 05.09.2019г.

Наръчник за родители "Добре дошли в 1. клас"

Богданова, Анелия
10.09.2020г. 05.09.2019г. за изпълнение:

На вниманието на родителите на учениците от IV и VII клас - Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 година и на графици на дейности за прием на учениците в 8. клас

(Информация е публикувана и в секция Ученици - "Национално външно оценяване")

Стоянов, Сашо
30.06.2020г. 30.08.2019г. за сведение:

График на учебното време за 2019/2020 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
31.12.2019г. 26.08.2019г. за изпълнение:

Система от мерки на Министерството на образованието и науката за безопасност на движение по пътищата

(Моля всеки да се запознае със съдържанието на прикачения файл)

Маринска, Ненка
30.06.2020г. 10.06.2019г. за сведение:

Изменения в Закона за социалното подпомагане и в Закона за семейните помощи за деца

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.12.2021г. 30.01.2019г. за сведение:

"Заедно за по-добър интернет" 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо