понеделник 20, януари 2020г.
Родители
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.01.2020г. 14.01.2020г.

Презентация от тематична кръгла маса с родители "Роля и значимост на партньорството с родителите"

Пивоварчик, Маргарита
30.06.2020г. 17.10.2019г. за сведение:

Информация от Министерството на образованието и науката, относно събиране на средства от родителите на учениците в държавните и общинските училища

Асенова, Ивалина
30.04.2020г. 09.10.2019г. за изпълнение:

За родителите на учениците от 1. - 2. клас - Национална програма за профилактика на оралните заболявания

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
31.12.2021г. 10.09.2019г.

Наръчник за родители "Добре дошли в 5. клас"

Тотова, Татяна
31.12.2021г. 05.09.2019г.

Наръчник за родители "Добре дошли в 1. клас"

Богданова, Анелия
10.09.2020г. 05.09.2019г. за изпълнение:

На вниманието на родителите на учениците от IV и VII клас - Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 година и на графици на дейности за прием на учениците в 8. клас

(Информация е публикувана и в секция Ученици - "Национално външно оценяване")

Стоянов, Сашо
30.06.2020г. 30.08.2019г. за сведение:

График на учебното време за 2019/2020 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
30.06.2020г. 10.06.2019г. за сведение:

Изменения в Закона за социалното подпомагане и в Закона за семейните помощи за деца

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.12.2021г. 30.01.2019г. за сведение:

"Заедно за по-добър интернет" 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо