понеделник 03, август 2020г.
Родители
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.08.2020г. 31.07.2020г. за изпълнение:

Заповед №РД-01-447/31.07.2020 г. на министъра на здравеопазването

инж. Костова, Елена
31.08.2020г. 31.07.2020г. за изпълнение:

Заповед №РД-01-446/31.07.2020 г. на министъра на здравеопазването

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
14.08.2020г. 30.07.2020г. спешно:

До родителите на учениците от 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
31.08.2020г. 30.07.2020г. за сведение:

Заповед №РД-01-443/30.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов

Димитрова, Красимира
30.09.2020г. 06.07.2020г. за сведение:

За родителите на учениците, които през учебната 2020/2021 година ще са в първи клас - информация за отпускане на еднократна помощ

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
11.09.2020г. 22.06.2020г. за изпълнение:

На вниманието на родителите на учениците от 4. клас - произведения за четене през лятото

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
11.09.2020г. 19.06.2020г. за изпълнение:

На вниманието на родителите на учениците от 5. и 6. клас - литература за лятно четене

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
04.09.2020г. 12.06.2020г. за сведение:

За родителите на учениците от 7. клас - каталог "Образование" - Враца, представящ възможностите на прием в средни училища за учебната 2020/2021 година в областта

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
31.12.2022г. 12.06.2020г. за изпълнение:

Earth Speakr - Да погoворим за планетата Земя

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
14.09.2020г. 08.06.2020г. за изпълнение:

На вниманието на родителите на учениците от бъдещия 3. клас - списък на книгите за лятно четене

покажи съдържаниепокажи съдържание
Пивоварчик, Маргарита
11.09.2020г. 08.06.2020г. за изпълнение:

До родителите на бъдещите четвъртокласници - информация за книги за четене през лятото

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира
31.08.2020г. 05.06.2020г. за изпълнение:

До родителите на учениците от I - VII клас, относно подаване на заявления за включване в групите за целодневна организация на учебния ден за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
14.09.2020г. 05.06.2020г. за изпълнение:
На вниманието на родителите на учениците от 1. клас - списък на книги за четене през лятото
покажи съдържаниепокажи съдържание
Богданова, Анелия
31.12.2022г. 05.05.2020г. за сведение:

YouTube канaл на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав
31.12.2022г. 05.05.2020г. за изпълнение:

На вниманието на родителите на учениците от 5. до 7. клас - материали за кариерно ориентиране

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
31.08.2020г. 29.04.2020г. за изпълнение:

За родителите на учениците от 7. клас - презентация на Регионално управление на образованието - Враца, за държавния план-прием в 8. клас, за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.08.2020г. 29.04.2020г. за сведение:

Презентация от проведена на 29.04.2020 г. тематична среща с родителите на учениците от 7. клас на тема „Професионалното образование – крачка към по-доброто бъдеще на нашите деца“ 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
30.09.2020г. 15.04.2020г. спешно:

Децата в ситуация на епидемия - препоръки

Малкетова, Юлия
31.08.2020г. 10.04.2020г. за сведение:

За родителите на учениците от 7. клас - информация за STEM професии и специалности

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
31.12.2021г. 10.09.2019г.

Наръчник за родители "Добре дошли в 5. клас"

Тотова, Татяна
31.12.2021г. 05.09.2019г.

Наръчник за родители "Добре дошли в 1. клас"

Богданова, Анелия
10.09.2020г. 05.09.2019г. за изпълнение:

На вниманието на родителите на учениците от IV и VII клас - Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 година и на графици на дейности за прием на учениците в 8. клас

(Информация е публикувана и в секция Ученици - "Национално външно оценяване")

Стоянов, Сашо
31.12.2021г. 30.01.2019г. за сведение:

"Заедно за по-добър интернет" 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо