събота 30, май 2020г.
Родители
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
01.06.2020г. 29.05.2020г. спешно:

Покана от ДАЗД по повод 1 юни- Дeнят на дететo

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
01.06.2020г. 26.05.2020г. за сведение:

Заповед №РД-01-277/26.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
02.06.2020г. 21.05.2020г. за изпълнение:

Покана за отбелязване на 144 години от смъртта на българския поет, революционер и патрон на училището - Христо Ботев

покажи съдържаниепокажи съдържание
Маринска, Ненка
14.06.2020г. 19.05.2020г. за изпълнение:

Заповед №РД-01-270/19.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
14.06.2020г. 18.05.2020г. за изпълнение:

Решение № 325 от 14.05.2020 г. на Министерски съвет за обявяване на извънредна епидемична обстановка

Тодорова, Теодора
17.06.2020г. 15.05.2020г.

За родителите на учениците от 7. клас - презентация от проведената среща с рoдители на 15.05.2020 г., на тема "Предизвикателствата пред дистанционната подготовка за НВО 2020 г."

Стоянов, Сашо
17.06.2020г. 15.05.2020г. за изпълнение:

За родителите на учениците от 7. клас - презентация от проведената среща с родители на 15.05.2020 г., на тема "Предизвикателствата пред дистанционната подготовка за НВО 2020 г."

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
14.06.2020г. 14.05.2020г. за изпълнение:

Заповед №РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, относно забрани и указания за периода от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г., при провеждането/преустановяването на масови мероприятия

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
14.06.2020г. 14.05.2020г. за изпълнение:

Заповед №РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, относно противоепидемични мерки в периода от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
17.06.2020г. 12.05.2020г. за изпълнение:

На вниманието на родителите на учениците от 7. клас - Заповед № РД09-920/05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката относно нови дати за провеждане на националните външни оценявания в VII клас за учебната 2019/2020 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
11.06.2020г. 12.05.2020г. за изпълнение:

На вниманието на родителите на учениците от всички класове - Заповед № РД09-1035/12.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката относно oпределяне за учебни дните 20 и 22 май и 09 и 11 юни 2020 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.12.2022г. 05.05.2020г. за сведение:

YouTube канaл на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав
17.06.2020г. 05.05.2020г. спешно:

За родителите на учениците от 7. клас - нова информация за НВО

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
31.12.2022г. 05.05.2020г. за изпълнение:

На вниманието на родителите на учениците от 5. до 7. клас - материали за кариерно ориентиране

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
31.08.2020г. 29.04.2020г. за изпълнение:

За родителите на учениците от 7. клас - презентация на Регионално управление на образованието - Враца, за държавния план-прием в 8. клас, за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.08.2020г. 29.04.2020г. за сведение:

Презентация от проведена на 29.04.2020 г. тематична среща с родителите на учениците от 7. клас на тема „Професионалното образование – крачка към по-доброто бъдеще на нашите деца“ 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
30.06.2020г. 27.04.2020г.

За родителите на учениците от VII клас - информационна кампания за НВО - 2020 г.

Стоянов, Сашо
10.07.2020г. 23.04.2020г. за сведение:

На вниманието на родителите на учениците от 6. и 7. клас - инструкция за работа с портала за кариерно ориентиране на Министерството на образованието и науката

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
30.09.2020г. 15.04.2020г. спешно:

Децата в ситуация на епидемия - препоръки

Малкетова, Юлия
31.08.2020г. 10.04.2020г. за сведение:

За родителите на учениците от 7. клас - информация за STEM професии и специалности

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
02.06.2020г. 02.04.2020г. за сведение:

Туристически поход „По пътя на Ботевата чета „Козлодуй – Околчица“

покажи съдържаниепокажи съдържание
Маринска, Ненка
31.05.2020г. 21.03.2020г. за изпълнение:

Коронавирусът - каквo трябва да правите?

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
30.06.2020г. 12.03.2020г. спешно:

Заповед на кмета на Община Оряхово № РД-11-95 /12.03.2020 г. относно предприемането на превантивни и противоепидемични мерки във връзка с разпространението на коронавирус в страната.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
27.06.2020г. 05.03.2020г. за сведение:

Интерактивна изложба "Историческо величие"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Маринска, Ненка
09.06.2020г. 28.01.2020г. за сведение:

"Душата  отпусни и с нас сподели" - дискусионен клуб в 4. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
30.06.2020г. 17.10.2019г. за сведение:

Информация от Министерството на образованието и науката, относно събиране на средства от родителите на учениците в държавните и общинските училища

Асенова, Ивалина
31.12.2021г. 10.09.2019г.

Наръчник за родители "Добре дошли в 5. клас"

Тотова, Татяна
31.12.2021г. 05.09.2019г.

Наръчник за родители "Добре дошли в 1. клас"

Богданова, Анелия
10.09.2020г. 05.09.2019г. за изпълнение:

На вниманието на родителите на учениците от IV и VII клас - Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 година и на графици на дейности за прием на учениците в 8. клас

(Информация е публикувана и в секция Ученици - "Национално външно оценяване")

Стоянов, Сашо
30.06.2020г. 30.08.2019г. за сведение:

График на учебното време за 2019/2020 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
30.06.2020г. 10.06.2019г. за сведение:

Изменения в Закона за социалното подпомагане и в Закона за семейните помощи за деца

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.12.2021г. 30.01.2019г. за сведение:

"Заедно за по-добър интернет" 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо