Петък 13, Декември 2019г.
Самостоятелна форма на обучение
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
27.01.2020г. 09.12.2019г. за изпълнение:

График за провеждане на изпити по учебни предмети - януарска изпитна сесия - 2019/2020 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо