неделя 24, януари 2021г.
Самостоятелна форма на обучение
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
28.01.2021г. 15.01.2021г. за сведение:

 Заповед №РД-01-20/15.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването

Стоянов, Сашо
29.01.2021г. 14.01.2021г. спешно:

Отмяна на януарската изпитна сесия

покажи съдържаниепокажи съдържание
Николова, Лидия
28.01.2021г. 06.01.2021г. за изпълнение:

График за провеждане на изпити по учебни предмети - януарска изпитна сесия - учебна 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо