събота 30, май 2020г.
Национално външно оценяване
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
17.06.2020г. 15.05.2020г.

Презентация от проведената на 15.05.2020 г. среща с родителите на учениците от 7. клас, на тема "Предизвикателствата пред дистанционната пoдготовка за НВО 2020 г."

Стоянов, Сашо
17.06.2020г. 15.05.2020г.

Презентация от проведената на 15.05.2020 г. среща с родителите на учениците от 7. клас, на тема "Предизвикателствата пред дистанционната подготовка за НВО 2020 г."

Стоянов, Сашо
17.06.2020г. 12.05.2020г. за изпълнение:

Заповед № РД09-920/05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката относно нови дати за провеждане на националните външни оценявания в VII клас за учебната 2019/2020 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
17.06.2020г. 05.05.2020г. за изпълнение:

За учениците от 7. клас - информация за учебния материал, който няма да бъде включен в изпитния формат на НВО

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
30.06.2020г. 27.04.2020г.

План за информационна кампания за НВО VII клас - 2020 г.

Стоянов, Сашо
19.06.2020г. 13.04.2020г. за изпълнение:

„Националното външно оценяване – мисията е възможна“ - урoци за подготовка за НВО в 4. и в 7. клас от "Просвета"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
19.06.2020г. 03.04.2020г. за сведение:

Бланка на служебна бележка за удостоверяване на мястото за явяване на изпитите от НВО - 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
09.06.2020г. 15.11.2019г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 7. клас - тестове от Национално външно оценяване по български език и литература - 7. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
09.06.2020г. 15.11.2019г. за изпълнение:

Модел на Национално външно оценяване по български език и литература, VII клас - 2020 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
11.06.2020г. 12.11.2019г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 7. клас - тестове от Национално външно оценяване по математика - 7. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
11.06.2020г. 12.11.2019г. за изпълнение:

Модел на Национално външно оценяване по математика, VII клас - 2020 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
10.09.2020г. 05.09.2019г. за изпълнение:

Заповед №РД09-2152/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо