неделя 24, януари 2021г.
Национално външно оценяване
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
15.06.2021г. 27.10.2020г. за изпълнение:

Модел на Национално външно оценяване по български език и литература, VII клас - 2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
15.06.2021г. 27.10.2020г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 7. клас - тестове от Национално външно оценяване по български език и литература - 7. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
17.06.2021г. 27.10.2020г. за изпълнение:

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2020–2021 година 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
17.06.2021г. 27.10.2020г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 7. клас - тестове от Национално външно оценяване по математика - 7. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
16.06.2021г. 01.09.2020г. за изпълнение:

Заповед №РД09-2121/28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо