неделя 29, март 2020г.
Национално външно оценяване
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
09.06.2020г. 15.11.2019г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 7. клас - тестове от Национално външно оценяване по български език и литература - 7. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
09.06.2020г. 15.11.2019г. за изпълнение:

Модел на Национално външно оценяване по български език и литература, VII клас - 2020 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
11.06.2020г. 12.11.2019г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 7. клас - тестове от Национално външно оценяване по математика - 7. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
11.06.2020г. 12.11.2019г. за изпълнение:

Модел на Национално външно оценяване по математика, VII клас - 2020 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
27.05.2020г. 28.10.2019г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 4. клас - тестове от Национално външно оценяване по български език и литература - 4. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
28.05.2020г. 28.10.2019г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 4. клас - тестове от Национално външно оценяване по математика - 4. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
28.05.2020г. 24.10.2019г. за изпълнение:

Модел на НВО по математика в IV клас за учебната 2019–2020 година 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
27.05.2020г. 23.10.2019г. за изпълнение:

Модел на НВО по български език и литература в IV клас за учебната 2019–2020 година 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
10.09.2020г. 05.09.2019г. за изпълнение:

Заповед №РД09-2152/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо