вторник 28, май 2024г.
Национално външно оценяване
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
30.08.2024г. 28.05.2024г. за сведение:

Тест и отговори от НВО по математика – 4. клас (28.05.2024 г.)

Малкетова, Юлия
30.08.2024г. 28.05.2024г. за сведение:

Тест и отговори от НВО по български език и литература – 4. клас (27.05.2024 г.)

Малкетова, Юлия
28.05.2024г. 29.09.2023г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 4. клас - тестове от Национално външно оценяване по математика - 4. клас, от предхoдни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
28.05.2024г. 29.09.2023г. за изпълнение:

Модел на НВО по математика - 4. клас, за учебната 2023/2024 година 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
21.06.2024г. 29.09.2023г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 7. клас - тестове от Национално външно оценяване по математика - 7. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Янчева - Ценкова, Гергана
21.06.2024г. 29.09.2023г. за изпълнение:

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2023/2024 година 

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Янчева - Ценкова, Гергана
19.06.2024г. 29.09.2023г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 7. клас - тестове от Национално външно оценяване по български език и литература - 7. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
19.06.2024г. 29.09.2023г. за изпълнение:

Модел на Национално външно оценяване по български език и литература в VII клас - учебна 2023/2024 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
21.06.2024г. 29.08.2023г. за сведение:

Заповед № РД09-2050/28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейноститепрез учебната 2023/2024 година 

Райнли, Силвия