Неделя 25, Август 2019г.
Национално външно оценяване
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
10.09.2019г. 18.01.2019г. за сведение:

Заповед на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на Национално външно оценяване в IV и в VII клас за учебната 2018/2019 година и график на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2019/2020 година съгласно Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование - след завършено основно образование

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо