понеделник 03, август 2020г.
Национално външно оценяване
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
10.09.2020г. 05.09.2019г. за изпълнение:

Заповед №РД09-2152/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо