неделя 29, март 2020г.
Целодневна организация на учебния ден
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
09.06.2020г. 28.01.2020г.

Дискусионен клуб в IV клас - "Душата  отпусни и с нас сподели"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
31.12.2022г. 04.10.2019г.

Целодневната организация на учебния ден като форма и инструмент за повишаване на ефективността и резултатността на образователния процес

Александров, Радослав
31.12.2022г. 04.10.2019г.

Добри практики и модели на работа в условията на целодневна организация на учебния ден в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Цветкова, Росица
30.06.2020г. 17.09.2019г.

Седмично разписание на групите за целодневна организация на учебния ден за учебната 2019/2020 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав
30.06.2020г. 17.09.2019г.

График за хранене на групите за целодневна организация на учебния ден през учебната 2019/2020 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав
30.06.2020г. 16.09.2019г.

Ръководители на групите за целодневна организация на учебния ден през учебната 2019/2020 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав
30.06.2020г. 13.09.2019г.

Целодневна организация на учебния ден през учебната 2019/2020 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав