сряда 25, ноември 2020г.
Дистанционно обучение
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
30.06.2021г. 28.08.2020г. за изпълнение:

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 / 2021 г. в условията на COVID-19

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
31.12.2022г. 28.08.2020г.

Брошура "Безопазност в мрежата", разработена от Държавна агенция "Закрила на детето"

Малкетова, Юлия