понеделник 29, ноември 2021г.
Дистанционно обучение
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
23.12.2021г. 26.11.2021г. за изпълнение:

График за ОРЕС за учениците от 5., 6. и 7. клас, считано от 29.11.2021 г.

Стоянов, Сашо
31.12.2023г. 19.01.2021г.

ПЛАТФОРМА IZZI С БОГАТ НАБОР ИНТЕРАКТИВНИ РЕСУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ, УПРАЖНЕНИЕ И ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗНАНИЯ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

https://bg.izzi.digital/#/  

Богданова, Анелия
31.12.2022г. 28.08.2020г.

Брошура "Безопазност в мрежата", разработена от Държавна агенция "Закрила на детето"

Малкетова, Юлия