неделя 29, март 2020г.
Дистанционно обучение
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
13.04.2020г. 28.03.2020г. за изпълнение:

Заповед №РД-11-119/27.03.2020 г. на кмета на Община Оряховo, относно продължаване на превантивните мерки

Тодорова, Теодора
13.04.2020г. 27.03.2020г. за изпълнение:

Заповед №РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазванетo

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
13.04.2020г. 26.03.2020г. за сведение:

На вниманието на всички ученици!

покажи съдържаниепокажи съдържание
Николова, Лидия
10.04.2020г. 26.03.2020г. за изпълнение:

За учениците от прогимназиален етап (5. - 7. клас) - проектно базирано обучение

покажи съдържаниепокажи съдържание
Маринска, Ненка
30.04.2020г. 25.03.2020г. за изпълнение:

Видеo уроци на "Просвета" за ученици от 1. до 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
13.04.2020г. 25.03.2020г. за изпълнение:

Безплатни видео уроци от Уча.се до 29.03.2020 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира
13.04.2020г. 25.03.2020г. за изпълнение:

На вниманието на всички родители и ученици - информация, която е необходимо да се следи

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
10.04.2020г. 25.03.2020г. за изпълнение:

График за електронното обучение на учениците от прогимназиален етап в условията на дистанционна работа

Стоянов, Сашо