четвъртък 04, юни 2020г.
Дистанционно обучение
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
04.06.2020г. 04.06.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ -2  на 04.06.2020 г. за учениците от 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
11.06.2020г. 12.05.2020г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от всички класове - Заповeд № РД09-1035/12.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката относно oпределяне за учебни дните 20 и 22 май и 09 и 11 юни 2020 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.12.2022г. 05.05.2020г. за изпълнение:

На вничанието на учениците от 5. до 7. клас - материали за кариерно ориентиране

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
30.06.2020г. 03.05.2020г. за изпълнение:

График за еллектронно обучение в прогимназиален етап (5. - 7. клас)

инж. Костова, Елена
10.07.2020г. 23.04.2020г. за изпълнение:

За учениците от 7. клас - инструкция за ползване на портал за кариерно ориентиране

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
31.08.2020г. 16.04.2020г.

Наръчник против скука

Богданова, Анелия
19.06.2020г. 13.04.2020г. за изпълнение:

 „Националното външно оценяване – мисията е възможна“ - уроци за подготовка за НВО в 4. и в 7. клас от "Просвета"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия