вторник 02, юни 2020г.
Прием след VII клас
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
11.09.2020г. 14.05.2020г.

Презентация на Регионално управление на образованието - Враца за Държавен план-прием за учебната 2019/2020 година в Община Оряхово

Стоянов, Сашо
31.08.2020г. 29.04.2020г.

Презентация от проведена на 29.04.2020 г. тематичнa среща с родителите на учениците от 7. клас на тема „Професионалното образование – крачка към по-доброто бъдеще на нашите деца“ 

Стоянов, Сашо
31.08.2020г. 29.04.2020г.

За учениците от 7. клас и техните родители - презентация на Регионално управление на образованието - Врацa, за държавния план-прием в 8. клас, за учебната 2020/2021 година

Стоянов, Сашо
11.09.2020г. 28.04.2020г.

Проследяване на процесите по предлагане, съгласуване и утвърждаване на държавния план-прием и на допълнителния държавен план-прием - за родители на ученици и ученици от 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
11.09.2020г. 27.04.2020г.

Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в в обединените училища, в средните училища, в профилираните гимназии в област Враца

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.08.2020г. 10.04.2020г.

STEM професии, които учениците от 7. клас могат да изучават след завършване на основнo образование

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена