понеделник 03, август 2020г.
Прием след VII клас
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
10.09.2020г. 31.07.2020г.

Свободни места за четвърти етап на класиране на ученици в неспециализираните училища с държавен план-прием в VIII клас на учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
11.09.2020г. 23.06.2020г.

Списък на паралалките от област Враца, в които ще се извършва държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година

Стоянов, Сашо
31.08.2020г. 19.06.2020г.

Брошура за училищата от област Враца, предлагащи дуално обучение (учене чрез практика) за учебната 2020/2021 година

Николова, Лидия
31.08.2020г. 17.06.2020г.

Информация за държавен план-прием след завършен 7. клас за област Враца

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
04.09.2020г. 12.06.2020г.

Каталог "Образование" - Враца

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
14.09.2020г. 09.06.2020г.

Календар на дейностите за учениците от 7. клас при записването за продължаване на обучението

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
11.09.2020г. 14.05.2020г.

Презентация на Регионално управление на образованието - Враца за Държавен план-прием за учебната 2019/2020 година в Община Оряхово

Стоянов, Сашо
31.08.2020г. 29.04.2020г.

Презентация от проведена на 29.04.2020 г. тематичнa среща с родителите на учениците от 7. клас на тема „Професионалното образование – крачка към по-доброто бъдеще на нашите деца“ 

Стоянов, Сашо
31.08.2020г. 29.04.2020г.

За учениците от 7. клас и техните родители - презентация на Регионално управление на образованието - Врацa, за държавния план-прием в 8. клас, за учебната 2020/2021 година

Стоянов, Сашо
11.09.2020г. 28.04.2020г.

Проследяване на процесите по предлагане, съгласуване и утвърждаване на държавния план-прием и на допълнителния държавен план-прием - за родители на ученици и ученици от 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
11.09.2020г. 27.04.2020г.

Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в в обединените училища, в средните училища, в профилираните гимназии в област Враца

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.08.2020г. 10.04.2020г.

STEM професии, които учениците от 7. клас могат да изучават след завършване на основнo образование

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена