неделя 24, януари 2021г.
Прием след VII клас
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.08.2021г. 15.12.2020г.

Брой ученици  в VІІ клас за учебната 2020/2021 година и възможен брой паралелки за държавен план-прием след завършено основно образование за учебната 2021/2022 година в област Враца 

инж. Костова, Елена
13.08.2021г. 11.12.2020г.

STEM профили и професии - след завършване на основнo образование

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
30.07.2021г. 02.12.2020г.

Пътна карта на предстоящите дейности  за държавния план - прием /ДПП/  и на допълнителния държавен план-прием /ДДПП/ на регионално ниво за учебната 2021-2022 година

инж. Костова, Елена
30.07.2021г. 27.10.2020г.

Информация за гимназия  RBf, за прием на ученици след завършен 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена