вторник 16, април 2024г.
Кариерно ориентиране
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
19.04.2024г. 20.03.2024г.

Кариерно ориентиране - въпросник за ученици от 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Янчева - Ценкова, Гергана
31.12.2026г. 29.02.2024г.

Среща на бивши ученици на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров с учениците от прогимназиален етап

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Янчева - Ценкова, Гергана
31.12.2024г. 11.04.2022г.

11.04.2022 г. - Среща с местно лице, реализирало собствен бизнес, съобразно условията на средата – запознаване с идеи за пълноценно оползотворяване на възможностите и ресурсите с цел осигуряване на доход и развитие на населеното място в микроикономически план 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2024г. 28.02.2022г.

28.02.2022 г. - Среща с местно лице, реализирало собствен бизнес, съобразно условията на средата – запознаване с идеи за пълноценно оползотворяване на възможностите и ресурсите с цел осигуряване на доход и развитие на населеното място в микроикономически план 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2023г. 12.05.2021г.

12.05.2021 г. - дискусионен форум "Откъде и докъде"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина