вторник 27, октомври 2020г.
COVID-19
Публикувано на: Относно: Прикачен файл
23.10.2020г.

Заповед №РД-01-619/23.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, относно противоепидемични мерки, влизащи в сила от 25.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

23.10.2020г.

Информация за епидемичната ситуация в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за периода 19.10.2020 г. - 23.10.2020 г.

22.10.2020г.

Заповед № РД-01-610/22.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването относно задължителна изолация и/или болнично лечение на  потвърдени случаи на COVID-19

21.10.2020г.

Заповед №РД-01-609/ 21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов, относно временни противоепидемични мерки от 22.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

21.10.2020г.

Материали за превенция на разпространението на COVID-19

21.10.2020г.

Листовка с инструкции за хигиена на ръцете и предпазване от COVID-19

13.10.2020г.

Заповед №РД-01-604/13.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, относно задължителна изолация и/или болнично лечение на потвърдени случаи на COVID-19

13.10.2020г.

Заповед №РД-01-603/13.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, относно временни противоепидемични мерки, считано от 14.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

13.10.2020г.

Инормационно видео за правилно измиване на ръцете и намаляване на риска от разпространение на COVID-19

13.10.2020г.

"Моят герой си ти! Как децата могат да се борят с COVID-19" - образователна детска книжка от IASC

12.10.2020г.

Мотиви на Министерството на здравеопазването за създаване на лабораторна мрежа за диагностика на COVID-19

12.10.2020г.

Заповед №РД-01-583/12.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, изменяща и допълваща заповед №РД-01-552/02.10.2020 г.

07.10.2020г.

Заповед №РД-01-572/07.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, относно временни противоепидемични мерки от 08.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

02.10.2020г.

Заповед №РД-01-552 от 02.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването относно задължителна регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19

01.10.2020г.

Писмо от Министерството на здравеопазването относно критерии за вземане на решение за преминаване в дистанционна форма на обучение в училищата в условията на COVID-19 

01.10.2020г.

Образование в условията на COVID-19 - уеб-сайт на АМАЛИПЕ

30.09.2020г.

Заповед №РД-01-549/30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването за противоепидемични мерки, касаещи образователните институции, в сила от 01.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

25.09.2020г.

„Тръгваме на училище, Вирусът - НЕ“

21.09.2020г.

Насоки за работа в училищното образование в условията на COVID-19, презентация на Министерството на образованието и науката

21.09.2020г.

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

18.09.2020г.

Допълнени и коригирани насоки за работа на систематa на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19

18.09.2020г.

За вас - родители - брoшура за COVID-19

18.09.2020г.

Препоръки, съобразени с насоките на Световна здравна организация за домашно лечение на заболели с COVID-19

18.09.2020г.

Кoронавирус - COVID-19 и как да се предпазим

18.09.2020г.

Книжка за деца за коронавирус COVID-19

18.09.2020г.

Единен информационен портал - COVID-19:

https://coronavirus.bg/bg/

18.09.2020г.

Материали за мерки, свързани с превенция на COVID-19 в различни държави и сектори, преведени на български език

18.09.2020г.

"Готови ли сме за учебната година? 12 идеи за родители в ковид криза" - наръчник за рoдители от Асоциация "Родители"

17.09.2020г.

Материали за мерки, свързани с превенция на COVID-19 в различни държави и сектори, преведени на български език

17.09.2020г.

Ако сте родител на дете под карантина - информация от Министерството на труда и социалната политика

17.09.2020г.

Лично предпазно облекло - поставяне и премахване

17.09.2020г.

Клинично поведение при COVID-19

17.09.2020г.

Постери и брошури, свързани с COVID-19

17.09.2020г.

Коронавирусът - какво трябва да правитe?

17.09.2020г.

Листовка - Коронавирус CОVID-19

17.09.2020г.

Въпроси и отговори относно Коронавирус CОVID-19

17.09.2020г.

COVID-19: 3 начина дa предпазите себе си и вашите близки

17.09.2020г.

Коронавирус - презeнтация