неделя 24, януари 2021г.
Седмично разписание

Седмично разписание

учебна 2020/2021 година

I учебен срок 

НАЧАЛЕН ЕТАП 
I II III IV
Понеделник
1. Математика 1. Математика 1. Български език и литература 1. Български език и литература
2. Български език и литература 2. Физическо възпитание и спорт 2. Български език и литература 2. Български език и литература
3. Физическо възпитание и спорт 3. Български език и литература 3. Английски език 3. Музика
4. Технологии и предприемачество 4. Музика 4. Изобразително изкуство 4. ИУЧ – математика
5. Час на класа 5. ИУЧ – български език и литература 5. Изобразително изкуство 5. Физическо възпитание и спорт
  6. Час на класа 6. Час на класа 6. Час на класа
Вторник    
1. Околен свят 1. Български език и литература 1. Човекът и обществото 1. Човекът и природата
2. Български език и литература 2. Английски език 2. Математика 2. Български език и литература
3. Български език и литература 3. Физическо възпитание и спорт 3. Български език и литература 3. Математика
4. Музика 4. Математика 4. Български език и литература 4. Английски език
5. ИУЧ – математика 5. Околен свят 5. Физическо възпитание и спорт 5. ИУЧ - български език и литература
    6. ИУЧ – български език и литература 6. Компютърно моделиране
Сряда    
1. Български език и литература 1. ИУЧ – математика 1. Човекът и природата 1. Човекът и обществото
2. Български език и литература  2. Английски език 2. Музика 2. Български език и литература
3. Математика 3. Български език и литература 3. Английски език 3. Физическо възпитание и спорт
4. Музика 4. Изобразително изкуство 4. Математика 4. Английски език
5. Спортни дейности 5. Изобразително изкуство 5. Български език и литература 5. Математика
    6. ФУЧ - приложни изкуства 6. Спортни дейности
Четвъртък    
1. Математика 1. Български език и литература 1. Човекът и обществото 1. Човекът и природата
2. Български език и литература 2. Български език и литература 2. Математика 2. Математика
3. Изобразително изкуство 3. Музика 3. Английски език 3. Български език и литература
4. Изобразително изкуство 4. Математика 4. Физическо възпитание и спорт 4. Български език и литература
5. ИУЧ - български език и литература 5. Спортни дейности 5. Български език и литература 5. Технологии и предприемачество
    6. Компютърно моделиране 6. ИУЧ - български език и литература
Петък    
1. ИУЧ – български език и литература 1. Математика 1. ИУЧ - български език и литература 1. Математика
2. Български език и литература 2. Български език и литература 2. Математика 2. Български език и литература
3. Математика 3. Технологии и предприемачество 3. Български език и литература 3. Английски език
4. Физическо възпитание и спорт 4. ИУЧ – български език и литература 4. Технологии и предприемачество 4. Изобразително изкуство
5. ФУЧ - приказен свят 5. ФУЧ - околен свят 5. ИУЧ - математика 5. Изобразително изкуство
    6. Спортни дейности 6. ФУЧ - информационни технологии

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
V VI VII
Понеделник
1. Български език и литература 1. География и икономика 1. Английски език
2. Български език и литература 2. Английски език 2. География и икономика
3. Математика 3. Човекът и природата 3. Български език и литература
4. Човекът и природата 4. Физическо възпитание и спорт 4. Математика
5. Изобразително изкуство 5. Математика 5. Музика
6. Изобразително изкуство 6. Музика 6. Биология и здравно образование
  7. Час на класа 7. Час на класа
Вторник    
1. ИУЧ - български език и литература 1. Английски език 1. Информационни технологии
2. Музика 2. Математика 2. История и цивилизации
3. Английски език 3. ИУЧ - български език и литература 3. Физика и астрономия
4. История и цивилизации 4. Български език и литература 4. Физическо възпитание и спорт
5. Математика 5. Технологии и предприемачество 5. Български език и литература
6. Технологии и предприемачество 6. Технологии и предприемачество 6. Български език и литература
7. Час на класа 7. Спортни дейности  
Сряда    
1. Човекът и природата 1. ИУЧ - български език и литература 1. Английски език
2. Физическо възпитание и спорт 2. История и цивилизации 2. Химия и ООС
3. География и икономика 3. Български език и литература 3. Математика
4. Български език и литература 4. Изобразително изкуство 4. Музика
5. Английски език 5. Изобразително изкуство 5. Български език и литература
6. Математика  6. Музика 6. География и икономика
  7. ФУЧ - история и цивилизации 7. Спортни дейности
Четвъртък    
1. Информационни технологии 1. ИУЧ - музика 1. ИУЧ - български език и литература
2. Български език и литература 2. Човекът и природата 2. Изобразително изкуство
3. История и цивилизации 3. Математика 3. Биология и здравно образование
4. Математика 4. Български език и литература 4. История и цивилизации
5. Човекът и природата 5. Български език и литература 5. Английски език
6. Английски език 6. Физическо възпитание и спорт 6. Математика
7. ФУЧ - музика    7. ИУЧ - математика 
Петък    
1. Музика 1. Информационни технологии 1. ИУЧ - български език и литература
2. Английски език 2. Физическо възпитание и спорт 2. Математика
3. Физическо възпитание и спорт 3. Български език и литература 3. Химия и ООС
4. Български език и литература 4. Английски език 4. Технологии и предприемачество
5. География и икономика 5. Математика 5. Физическо възпитание и спорт
6. ИУЧ - математика 6. История и цивилизации 6. Български език и литература
7. Спортни дейности   7. ФУЧ - музика