понеделник 03, август 2020г.
Безопасност на движението
Дата на публикуване: 26.09.2019г.
Кратък текст на съобщението:

26.09.2019 г. - Европейски ден без загинали на пътя (EDWARD)


Съдържание на съобщението:
На 26 септември 2019 г. Основно училище "Христо Ботев" с. Остров се включи в стартиралата през 2016 г. европейска инициатива за ден без загинали на пътя, която през настоящата година протича под мотото "Аз обичам семейството си! Да го пазим на пътя".
С тематичен тренинг-семинар, организиран от членовете на училищната комисия по безапоснасто на движението - Ненка Маринска, ст. учител по история и цивилизации, Татяна Тотова, ст. учител по музика, Сашо Стоянов, учител по математика и Ивалина Асенова - образователен медиатор, учениците бяха увлечени в интерактивна игри, чрез които да покажат усвоените знания и придобитите компетентности по отношение безопасното поведение на пътя. С кратка презентация, включваща статистики и факти от реалната ситуация на пътя, Стоянов подкани всички присъстващи да бъдат по-внимателни и отговорни, като участници в движението.
Благодарности на колегите, анажирали се с организацията и реализирането на мероприятието.
Информация е публикувана и в секциите "Учебни ресурси" - Безопасност на движението и "Добри практики", "Галерия".
 

Прикачен файл:

Публикувано от:
Тотова, Татяна
Старши учител по музика