сряда 29, юни 2022г.
Дневен режим

ДНЕВЕН РЕЖИМ

УЧЕБНА  2021 – 2022  ГОДИНА

І. Учебни занятия

Учебен час

Начало

Край

І – ІІ клас

ІІІ – ІV клас

V – VІІ клас

1.

08:00 ч.

08:35 ч.

08:40 ч.

08:40 ч.

2.

08:50 ч.

09:25 ч.

09:30 ч.

09:30 ч.

3.

09:50 ч.

10:25 ч.

10:30 ч.

10:30 ч.

4.

10:40 ч.

11:15 ч.

11:20 ч.

11:20 ч.

5.

11:30 ч.

12:05 ч.

12:10 ч.

12:10 ч.

6.

12:20 ч.

-

13:00 ч.

13:00 ч.

7.

13:10 ч.

-

-

13:50 ч.


  Голямо междучасие – след втория учебен час
 

 

ІІ .  Учебни занятия  на  групите за целодневна организация на учебния ден

            ГЦОУД 1 - Понеделник – Петък

            1. 12:05 ч. – 12:40 ч. – обяд, организиран отдих и физическа активност

            2. 12:40 ч. – 13:15 ч. – организиран отдих и физическа активност

            3. 13:15 ч. – 13:50 ч. – самоподготовка

            4. 14:00 ч. – 14:35 ч. – самоподготовка

            5. 14:45 ч. – 15:20 ч. – занимания по интереси

            6. 15:30 ч. – 16:05 ч. – занимания по интереси

 

           ГЦОУД  -  Понеделник – Петък

          1. 13:00 ч. – 13:40 ч. – обяд, организиран отдих и физическа активност

          2. 13:40 ч. – 14:20 ч. – организиран отдих и физическа активност

          3. 14:20 ч. – 15:00 ч. – самоподготовка

          4. 15:05 ч. – 15:45 ч. – самоподготовка

          5. 15:50 ч. – 16:30 ч. – занимания по интереси

          6. 16:35 ч. – 17:15 ч. – занимания по интереси

 

          ГЦОУД 3  - Понеделник – Петък

         1. 13:00 ч. – 13:40 ч. – обяд, организиран отдих и физическа активност

         2. 13:40 ч. – 14:20 ч. – организиран отдих и физическа активност

         3. 14:20 ч. – 15:00 ч. – самоподготовка

         4. 15:05 ч. – 15:45 ч. – самоподготовка

         5. 15:50 ч. – 16:30 ч. – занимания по интереси

         6. 16:35 ч. – 17:15 ч. – занимания по интереси

 

Дежурни служители:

Понеделник - Маргарита Пивоварчик, Татяна Тотова, Теодора Тодорова

Вторник - Юлия Малкетова, Елена Костова, Ивалина Асенова

Сряда - Ненка Маринска, Натиса Цветанова, Росица Цветкова

Четвъртък – Анелия Богданова, Красимира Димитрова, Радослав Александров

Петък – Сашо Стоянов, Величка Декова, Лидия Николова