четвъртък 04, юни 2020г.
Дневен режим

ДНЕВЕН РЕЖИМ

УЧЕБНА  2019 – 2020  ГОДИНА

І. Учебни занятия

Учебен час

Начало

Край

І – ІІ клас

ІІІ – ІV клас

V – VІІ клас

1.

8.00 ч.

8.35 ч.

8.40 ч.

8.40 ч.

2.

8.50 ч.

9.25 ч.

9.30 ч.

9.30 ч.

3.

9.50 ч.

10.25 ч.

10.30 ч.

10.30 ч.

4.

10.40 ч.

11.15 ч.

11.20 ч.

11.20 ч.

5.

11.30 ч.

12.05 ч.

12.10 ч.

12.10 ч.

6.

12.20 ч.

-

13.00 ч.

13.00 ч.

7.

13.10 ч.

-

-

13.50 ч.


  Голямо междучасие – след втория учебен час
 

 

ІІ .  Учебни занятия  на  групите за целодневна организация на учебния ден

ГЦОУД 1 – Начален етап

12.05 ч. – 12.40 ч. – обяд, организиран отдих и физическа активност

12.40 ч. – 13.15 ч. – организиран отдих и физическа активност

13.15 ч. – 13.50 ч. – самоподготовка

14.00 ч. – 14.35 ч. – самоподготовка

14.45 ч. – 15.20 ч. – дейности по интереси

15.30 ч. – 16.05 ч. – дейности по интереси

       

ГЦОУД 2  - Начален етап – вторник - петък

12.05 ч. – 12.40 ч. – обяд, организиран отдих и физическа активност

12.40 ч. – 13.15 ч. – организиран отдих и физическа активност

13.15 ч. – 13.50 ч. – самоподготовка

14.00 ч. – 14.35 ч. – самоподготовка

14.45 ч. – 15.20 ч. – дейности по интереси

15.30 ч. – 16.05 ч. – дейности по интереси

 

ГЦОУД 2  - Начален етап - понеделник

12.55 ч. – 13.30 ч. – обяд, организиран отдих и физическа активност

13.30 ч. – 14.05 ч. – организиран отдих и физическа активност

14.05 ч. – 14.40 ч. – самоподготовка

14.50 ч. – 15.25 ч. – самоподготовка

15.35 ч. – 16.10 ч. – дейности по интереси

16.20 ч. – 16.55 ч. – дейности по интереси

 

ГЦОУД 3 - Прогимназиален етап - Понеделник – Петък

13.00 ч. – 13.40 ч. – обяд, организиран отдих и физическа активност

13.40 ч. – 14.20 ч. – организиран отдих и физическа активност

14.20 ч. – 15.00 ч. – самоподготовка

15.05 ч. – 15.45 ч. – самоподготовка

15.50 ч. – 16.30 ч. – дейности по интереси

16.35 ч. – 17.15 ч. – дейности по интереси

 

Дежурни педагогически специалисти:

Понеделник - Юлия Малкетова и Натиса Цветанова

Вторник - Елена Костова и Сашо Стоянов

Сряда - Красимира Димитрова и Ненка Маринска

Четвъртък – Маргарита Пивоварчик и Татяна Тотова

Петък – Анелия Богданова и Величка Декова