Неделя 25, Август 2019г.
Дневен режим

ДНЕВЕН РЕЖИМ

УЧЕБНА  2018– 2019  ГОДИНА

І. Учебни занятия

Учебен час

Начало

Край

І – ІІ клас

ІІІ – ІV клас

V – VІІ клас

1.

8.00 ч.

8.35 ч.

8.40 ч.

8.40 ч.

2.

8.50 ч.

9.25 ч.

9.30 ч.

9.30 ч.

3.

9.50 ч.

10.25 ч.

10.30 ч.

10.30 ч.

4.

10.40 ч.

11.15 ч.

11.20 ч.

11.20 ч.

5.

11.30 ч.

12.05 ч.

12.10 ч.

12.10 ч.

6.

12.20 ч.

-

13.00 ч.

13.00 ч.

7.

13.10 ч.

-

-

13.50 ч.


  Голямо междучасие – след втория учебен час
 

 

ІІ .  Учебни занятия  на  групите за целодневна организация на учебния ден

ГЦОУД 1 – Начален етап

12.05 ч. – 12.40 ч. – обяд, организиран отдих и физическа активност

12.40 ч. – 13.15 ч. – организиран отдих и физическа активност

13.15 ч. – 13.50 ч. – самоподготовка

14.00 ч. – 14.35 ч. – самоподготовка

14.45 ч. – 15.20 ч. – дейности по интереси

15.30 ч. – 16.05 ч. – дейности по интереси

       

ГЦОУД 2  - Начален етап – вторник и четвъртък

12.10 ч. – 12.50 ч. – обяд, организиран отдих и физическа активност

12.50 ч. – 13.30 ч. – организиран отдих и физическа активност

13.30 ч. – 14.10 ч. – самоподготовка

14.20 ч. – 15.00 ч. – самоподготовка

15.10 ч. – 15.50 ч. – дейности по интереси

16.00 ч. – 16.40 ч. – дейности по интереси

 

ГЦОУД 2  - Начален етап - понеделник , сряда, петък

ГЦОУД 3 - Прогимназиален етап - Понеделник – Петък

13.00 ч. – 13.40 ч. – обяд, организиран отдих и физическа активност

13.40 ч. – 14.20 ч. – организиран отдих и физическа активност

14.20 ч. – 15.00 ч. – самоподготовка

15.05 ч. – 15.45 ч. – самоподготовка

15.50 ч. – 16.30 ч. – дейности по интереси

16.35 ч. – 17.15 ч. – дейности по интереси

 

Дежурни педагогически специалисти:

Понеделник - Красимира Димитрова и Татяна Тотова

Вторник - Юлия Малкетова и Сашо Стоянов

Сряда - Анелия Богданова и Елена Костова

Четвъртък – Маргарита Пивоварчик и Ненка Маринска

Петък – Величка Декова и Натиса Цветанова