неделя 20, септември 2020г.
Ваканции

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - VII клас

Неучебни дни:

19.05.2021 г. – Държавен зрелостен изпит по български език и литература
21.05.2021 г. – втори ДЗИ

25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

Дни за провеждане на НВО в VII клас
16.06.2021 г. 
– НВО по БЕЛ

18.06.2021 г. – НВО по математика

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021 г. – I - VII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

31.05.2021 г. (07.06.2021) – I - III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)
14.06.2021 г. – IV - VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г. – VII клас (18 учебни седмици)