вторник 28, май 2024г.
Конкурси, олимпиади и състезания
Дата на публикуване: 18.01.2024г.
Кратък текст на съобщението:

Статут на Национален конкурс за детска рисунка, компютърна рисунка и есе  на тема „ Детство мое - реално и вълшебно “


Съдържание на съобщението:

Уважаеми ученици,

В прикачения към това съобщение файл ще откриете подробна информация за всяка от категориите, в които се организира конкурса:

  • Детска рисунка
  • Компютърна рисунка
  • Есе

За помощ - при желание за участие, може да се обръщате към:

  • За частие в категория "Детска рисунка" - помощ може да потърсите от г-жа Маргарита Филипова, учител в ГЦОУД и от г-жа Ивалина Асенова, образователен медиатор;
  • За помощ за участие в категория "Компютърна рисунка", съдействие може да получите от инж. Янчева - Ценкова, старши учител по математика;
  • Подкрепа и насоки за участие в категория "Есе", може да получите от г-жа Натиса Цветанова, старши учител по български език и литература.

Моля да имате предвид и крайните срокове за изпращане на творби:

  • Детски рисунки се приемат до 12.04.2024 г.
  • Компютърните рисунки следва да бъдат изпратени до 26.04.2024 г.
  • Есета могат да се изпращат до 26.04.2024 г.

Прикачен файл:

Публикувано от:
Величкова, Бистра
Старши учител - начален етап