вторник 28, май 2024г.
Конкурси, олимпиади и състезания
Дата на публикуване: 24.01.2024г.
Кратък текст на съобщението:

Статут на XV Областен конкурс за детска фотография „Птиците около нас”, във връзка с 1 април –Международен ден на птиците


Съдържание на съобщението:

Уважаеми ученици,

Конкурсът се организира от ЦПЛР - Козлодуй и община Козлодуй организиратXX Областен конкурс за детска рисунка на тема “Ние - децата”. 

В конкурса могат да участват възпитаници на училища, школи, центрове за подкрепа за личностно развитие от област Враца и страната, които проявяват интерес към обявената тема. 

ЦЕЛ: Утвърждаване мястото и ролята на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, град Козлодуй, като център за културно и творческо развитие на децата и трибуна за тяхната изява в област Враца.

Разширяване знанията на децата за многобразието от птици. Стимулиране и развиване на детското творчество и въображение, и предоставяне възможност на децата да споделят своите познания в областта на орнитологията и фотоизкуството.

 

РЕГЛАМЕНТ: 

Участниците се разделят на 2 възрастови групи:

I-ва група от IV – VIII клас

II-pa група от IX-XII клас

Участието във фотоконкурса е индивидуално. Всеки участник може да участва

с неограничен брой снимки с формат 15/21 на хартиен носител. В конкурса се допускат само авторски фотографии /задължително на хартиен носител/.

Ще бъдат раздадени  награди, грамоти и специални отличия в следните категории:  Диви птици; Екзотични птици; Природа.

Изпратените снимки не се връщат на участниците и се съхраняват във фонда на ЦПЛР-ОДК.

На гърба на всяка снимка е необходимо да бъде отбелязана следната информация:

  • трите имена на автора, възраст, телефон,
  • клас, училище, център за подкрепа за личностно развитие;
  • ръководител;

Снимките за фотоконкурса трябва да бъдат изпратени най-късно до 17 април 2024г. /важи датата на пощенското клеймо/ на адрес: 3320 гр. Козлодуй, Област Враца, ул. “Кирил и Методий”- 26,      ЦПЛР –ОДК.

Тържествено отчитане на резултатите от конкурса и награждаване на удостоените с призови места участници, ще се проведе на 30.04.2024 г., от 17.30 ч. в Дом на енергетика, гр. Козлодуй.

Събитието е част от Календар за младежки дейности на Община Козлодуй за 2024 г.

ВАЖНО: При невъзможност за присъствие на награждаването, наградите ще бъдат изпратени на получателя за негова сметка. 

При интерес за участие от Ваша страна, може да се обръщате към г-н Радослав Александров, старши учител в ГЦОУД.


Публикувано от:
Цветкова, Моника
Ресурсен учител