вторник 28, май 2024г.
Конкурси, олимпиади и състезания
Дата на публикуване: 09.02.2024г.
Кратък текст на съобщението:

На вниманието на всички ученици - Национален ученически конкурс „Зелена планета 2024


Съдържание на съобщението:

Уважаеми ученици,

Конкурсът се организира в следните категории:

  1. Конкурс за солови и колективни изпълнения на песни, театрални постановки, флашмоб и др. по теми, свързани с конкурса
  2. Конкурс за отделни арт обекти и композиции свързани с човека и природата в т.ч. от природни материали
  3. Конкурс за рисунки
  4. Литературен конкурс за авторски размисли /проза, поезия, есе, приказка/
  5. Конкурс за кинорепортажи за екологичната социално полезна дейност на детските колективи; за откриване и отразяване на красотата и проблемите на природата
  6. Конкурс за колекции костюми от естествени материали
  7. Конкурс за оригинални научни идеи, технологии, експерименти посветени на съхраняване на Планетата и хармоничната връзка между човека и природата

Подробна информация за всяка от категориите, ще намерите в прикачения файл към това съобщение, в който предоставям регламента.

Моля, ако имате желание за участие, да потърсите съдействие и насоки от учителите в начален етап, г-жа Ненка Маринска, старши учител по обществени науки и гражданско образование, г-жа Натиса Цветанова, старши учител по български език и литература и учителите в групите за целодневна организация на учебния ден - г-жа Маргарита Филипова, г-жа Деница Цветанова и г-н Радослав Александров.

Обръщам внимание на крайния срок за изпращане на творби - 30.05.2024 г.


Прикачен файл:

Публикувано от:
Малкетова, Юлия
Старши учител - начален етап