вторник 28, май 2024г.
Конкурси, олимпиади и състезания
Дата на публикуване: 07.03.2024г.
Кратък текст на съобщението:

На вниманието на учениците от 2. до 7. клас - информация за VI Национален ученически конкурс "Национален парк Рила" - познат и непознат", 22.11.2019 г., гр. Благоевград


Съдържание на съобщението:

Уважаеми ученици,

В прикачения файл ще намерите регламент с подробна информация. Вие можете да участвате в следните категории:

  • Модели и макети на космически обекти (за ученици от 10 до 19 години)
  • Графични произведения, създадени с помощта на компютър ( за ученици от 10 до 19 години) – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и други
  • Литературни творби на космическа тема (за ученици от 8 до 19 години)

При интерес за участие, може да потърсите съдействие от г-жа Натиса Цветанова, относно литературните творби, от г-жа Деница Цветанова и г-н Илиян Ценов - относно участие с модел/макет на космически обект и от инж. Гергана Янчева - Ценкова - относно участие с графично изображение, създадено с помощта на компютър.

Кране срок за изпращане на материали - 


Прикачен файл:

Публикувано от:
Маринска, Ненка
Старши учител по обществени науки и гражданско образование