вторник 28, май 2024г.
Конкурси, олимпиади и състезания
Дата на публикуване: 26.03.2024г.
Кратък текст на съобщението:

На вниманието на учениците от 1. до 7. клас - конкурс за ученическа рисунка “Да спасим пчелите”


Съдържание на съобщението:

Уважаеми ученици,

Фондация “Корпус за образование и развитие - КОРПлюС” организира Конкурс за ученическа рисунка на тема “Да спасим пчелите” по повод Светновния ден на пчелите, който се отбелязва на 20 май. Фондация КОРПлюС е организатор на Националното състезание по правопис на английски език Spelling Bee и нашето лого е пчелата. Чрез конкурса искаме да провокираме учениците да се замислят за важността на пчелите за екосистемата. За нас е важно да възпитаме младите хора в отговорност, грижа и любов към Земята.

В конкурса могат да участват ученици от всички училища от област Враца и Монтана от 1 до 8клас, в две възрастови групи:

  • 1 до 4 клас
  • 5 до 8 клас

Всеки участник може да изпрати по 1 рисунка, която трябва да бъде съобразена със следните изисквания:

  • Рисунката да е нарисувана на лист с размери формат А4 (29,7/21 см) или на лист от стандартен блок за рисуване (23/32 см)
  • Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване, които са използвани
  • На гърба на всяка рисунка да са посочени следните данни: трите имена на ученика, клас, училище, град; телефон, e-mail и трите имена на родител/настойник

Рисунките се изпращат до 30 април 2024 г. на адрес: Фондация КОРПлюС, София 1606, ул. “Св. Иван Рилски” №33, ап. 4.

Участниците в конкурса, класирани на първите три места във всяка възрастовa групa, ще получат специални награди. Победителите в конкурса ще бъдат обявени през м. май. На 18 май в Регионална библиотека "Христо Ботев", гр. Враца ще бъде открита изложбата „Да спасим пчелите“ с подбрани рисунки от конкурса.

За повече информация: http://spellingbee.bg

Ако имате желание за участие, моля да се обръщате към г-жа М. Филипова, учител в ГЦОУД.


Прикачен файл:

Публикувано от:
Асенова, Ивалина
Образователен медиатор