вторник 28, май 2024г.
Конкурси, олимпиади и състезания
Дата на публикуване: 12.04.2024г.
Кратък текст на съобщението:

На вниманието на учениците от четвърти до седми клас - Национален конкурс "Сигурността, за която мечтая!"


Съдържание на съобщението:

Уважаеми ученици,

Конкурсът е организиран в няколко категории:

  • Фотография;
  • Есе;
  • Видеоклип;
  • Рисунка.

Подробна информация за изискванията за всяка категория, може да намерите в регламента, който прилагам в прикачения към това съобщение файл.

Моля да се запознаете с информацията и ако имате желание за участие, да се обръщате към г-жа Натиса Цветанова, старши учител по български език и литература, инж. Гергана Янчева - Ценкова, старши учител по математика, г-н Радослав Александров, старши учител в група за целодневна организация на учбения ден и г-жа Маргарита Филипова, учител в група за целодневна организация на учбения ден.

Крайният срок за получаване на творби за участие в конкурса - 19.05.2024 г.


Прикачен файл:

Публикувано от:
Маринска, Ненка
Старши учител по обществени науки и гражданско образование