вторник 28, май 2024г.
Кариерно ориентиране
Дата на публикуване: 28.02.2022г.
Кратък текст на съобщението:

28.02.2022 г. - Среща с местно лице, реализирало собствен бизнес, съобразно условията на средата – запознаване с идеи за пълноценно оползотворяване на възможностите и ресурсите с цел осигуряване на доход и развитие на населеното място в микроикономически план 


Съдържание на съобщението:

Съгласно Плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров и Плана на комисията по професионално ориентиране в образователната институция - за учебната 2021/2022 година, на 28.02.2022 г. се проведе среща с местно лице - от с. Остров, реализирало успешен собствен бизнес на територията на населеното място.

Гост-лектор бе г-жа Петя Иванова, председател на Националното сдружение на жените пчелари в Република България и собственик на "Пчеларска ферма - Остров", която чрез видео-конферентна връзка във Viber, разказа на учениците от прогимназиален етап за вдъхновението да работиш това, което обичаш.

Г-жа Иванова сподели историята на своя професионален път, като през цялото време на своя разказ акцентираше, че човек не спира да се учи по пътя към успеха. Разказа вълнуващата история на своята пчеларска ферма, която към настоящия момент е възможност за много добър доход, съобразен с условията на населеното място и по-скоро способстван от тях - климат, флора, фауна. Учениците бяха ангажирани с участие, чрез интересните въпроси, които тя им постави и чрез които ги въвлече в тематична дискусия. Гостът уточни също, че важен елемент от пазарната икономика по отношение дистрибуцията на готовия продукт е разнообразието от форми, в които той се предлага.

Организатори на събитието са г-н Сашо Стоянов, учител по математика, г-жа Татяна Тотова, старши учител по музика и г-жа Елена Костова, старши учител по природни науки и екология - реализиращи дейностите по професионално и кариерно ориентиране в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров. Други гости бяха г-жа Лидия Николова, директор на образователната институция, г-жа Анелия Богданова, учител - начален етап и г-жа Ивалина Асенова, образователен медиатор.

След подробната лектория, присъстващите имаха възможност да зададат своите въпроси, на които получиха експертен и изчерпателен отговор от г-жа Иванова.

Училищната комисия по професионално ориентиране сърдечно благодари на своя гост, който с ентусиазъм и готовност прие поканата за участие в мероприятието. Бе очертана възможност за представяне в присъствен формат на нагледна информация и продукти, чрез които по-достъпно да бъде разбрана работата на пчеларя, която може би един ден ще избере някой от възпитаниците на училището.

Снимки могат да бъдат намерени в раздел "Галерия" на този сайт.


Публикувано от:
Тотова, Татяна
Старши учител по музика