вторник 28, май 2024г.
Кариерно ориентиране
Дата на публикуване: 29.02.2024г.
Кратък текст на съобщението:

Среща на бивши ученици на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров с учениците от прогимназиален етап


Съдържание на съобщението:

Съгласно Плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев " с. Остров, на 29.02.2024 г. се проведе среща на бивши ученици на училището, продължаващи образованието си в Средно училище "Христо Ботев" гр. Оряхово, с учениците от настоящия прогимназиалния етап.

Бившите възпитаници споделиха впечатленията си от средното училище и разказаха накратко за положителните страни при обучението си и бъдещите си планове за развитие.

Организатори на мероприятието бяха инж. Янчева - Ценкова, старши учител по математика и г-жа Маринска, старши учител по обществени науки и гражданско образование - класни ръководители на 5. и 7. клас. На срещата присъстваха г-жа Ирена Станкулова - кмет на с. Остров, г-жа Лидия Николова - директор на училището в с. Остров и господин Радослав Александров, старши учител в ГЦОУД. Г-жа Станкулова сподели с вълнение пътя на своята професионална реализация и изрази надежда, че учениците ще успеят да направят своя верен избор за училище и професия.

Инициативата цели да покаже на по-малките ученици, че пред себе си те имат възможности, имат път, по който следва да вървят, за да станат достойни граджани в обществото ни и да бъдат успешни, избирайки онова, което им харесва да правят за да могат чрез него да печелят и да бъдат щастливи.


Публикувано от:
инж. Янчева - Ценкова, Гергана
Старши учител по математика