понеделник 21, септември 2020г.

12.06.2020 г. - Изява на група по проект "Подкрепа за успех" за допълнително обучение по български език и битература, 3. клас: Четене по роли и драматизация на български народни приказки "Скъпоценния плод" и "Баба и внуче"