Петък 18, Октомври 2019г.
Раздел "Добри практики"
Дата на публикуванеТемаПрикачен файл
07.10.2019г.

21.06.2017 г. Кръгла маса "Моят "Твоят час" за отчитане на резултите от проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час" през учебната 2016/2017 година. Участие в кръглата маса взеха членове на местната общност, педагогическият екип на училището, членовете на съвет за обществен мониторинг "Твоят час".

Снимки - ТУК.

файл №1

26.09.2019г.

На 26.09.2019 г. Основно училище "Христо Ботев" с. Остров се включи в европейската инициатива за ден без загинали на пътя, протичащ под мотото "Обичам семейството си! Да го пазим на пътя" - 2019 г. Организираният тренинг-семинар бе дело на училищната комисия по безопасност на движението и образователния медиатор. С тематична презентация и интересна интерактивна игра, присъстващите имаха възможност още веднъж да затвърдят своите умения и компетентности за безопасно движение по пътищата и да покажат наученото по темата в училище.

Снимки - ТУК.

файл №1

20.09.2019г.

Съгласно плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2019/2020 година и планираните дейности в часовете за допълнителна подготовка по "Приказен свят" в 4. клас, с класен ръководител г-жа Юлия Малкетова, ст. учител - начален етап, на 20.09.2019 г. бе осъществено първото мероприятие целящо повишаване на интереса към четенето у децата и учениците - посещение на Детска градина "Слънчице" с. Остров. Четвъртокласниците четоха приказки и подариха тематични картинки за оцветяване на малчуганите.

Снимки - ТУК.

файл №1

29.07.2019г.

На 29 юли 2019 г. в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров бе проведена кръгла маса за представяне на проект "Еко-Алея", одобрен за реализация по Програма за малки проекти към Сдружение "Първи юни" гр. Бяла Слатина, с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България" и Сдружение училищно настоятелство "Отец Паисий - 1932".

Снимки може да намерите ТУК.

Събитието е заснето съгласно разпоредбите на общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

файл №1
файл №2
файл №3
10.07.2019г. Активна дейност на училищния ученически съвет през 2018/2019 учебна година файл №1