сряда 14, април 2021г.
Раздел "Добри практики"
Дата на публикуванеТемаПрикачен файл
07.04.2021г. "Сладкодумници" - проект, реализиран през учебната 2019/2020 година в часовете за допълнителна подготовка по "Приказен свят" в 4. клас файл №1

05.03.2021г. Материали от онлайн общински тематичен форум за междуинституционален обмен на придобит опит за образователна интеграция, даващ качествени резултати "Споделеност за бъдещето на всяко дете – можем, когато сме заедно!", част от Плана за дейността на образователната институция за учебната 2020/2021 година, проведен на 05.03.2021 г. в платформата Zoom файл №1
файл №2
файл №3
10.02.2021г.

Презентация от онлайн семинар "Сигурност в киберсреда", проведен на 10.02.2021 г., съгласно Плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев с. Остров за учебната 2020/2021 година

файл №1

03.02.2021г.

На 03.02.2021 г. съгласно Плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2020/2021 година бе проведена онлайн кръгла маса с родители на тема "Ние и Вие - за нашите деца - вчера, днес и утре..."

файл №1
файл №2
18.12.2020г.

"Нощта преди Коледа" - проектна дейност на учениците от Училищния ученически съвет при Основно училище "Христо Ботев" с. Остров, реализирана в условията на обучение от разстояние в електронна среда, под ръководството на А. Богданова, учител - начален етап, със съдействието на И. Асенова, образователен медиатор