вторник 28, май 2024г.
Раздел "Добри практики"
Дата на публикуванеТемаПрикачен файл
25.04.2024г.

Презентация от вътрешноинституционална квалификация "Защо, как, какво и кога" - за взаимодействието "учител - ученик" като ключов фактор за позитивна образователна среда

файл №1

28.03.2024г.

Презентация от среща с родители за споделяне на добър опит "Заедно можем повече" по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз, проведена на 28.03.2024 г.

файл №1

26.03.2024г.

Кръгла маса с родители „Споделеност, мисия, път към успеха“

файл №1

12.03.2024г.

08.03.2024 г. - "Жените български" - открит урок по български език и литература в 4. клас, посветен на 8 март, медународния ден на жената

файл №1

04.02.2024г.

За ролята на родителя в обучението на детето. Презентация „Мога да бъда полезен на детето си и трябва да му помагам“ - дейност по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз

файл №1