неделя 29, март 2020г.
Раздел "Добри практики"
Дата на публикуванеТемаПрикачен файл
26.02.2020г.

На 26 февруари 2020 г. съгласно Плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2019/2020 година бе отбелязан международния Ден на розовата фланелка, превърнал се в традиционен за училищата в България, протичащ под мотото #LiftEachOtherUp през настоящата година

файл №1
файл №2
файл №3
24.02.2020г. Материали от проведен, съгласно Плана за дейността на училището за учебната 2019/2020 година, на 24.02.2020 г. тематичен форум с учениците от прогимназиален етап, на тема „Безкрайният интернет“ – ползи, рискове, повишено внимание файл №1
файл №2
20.02.2020г.

Презентации на Ю. Малкетова, ст. учител - начален етап и С. Стоянов, учител по математика, от проведения на 20.02.2020 г. в гр. Оряхово практикум "Ефективни подходи в управлението на образователната институция" с фокус върху практико-приложния ефект на изучавания материал"

файл №1
файл №2
13.02.2020г.

Материали от проведена на 14.02.2020 г. съгласно Плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2019/2020 година обмяна на добри практики в областта на безопасността на движението по пътищата

Повече информация: ТУК.

файл №1
файл №2
файл №3
14.01.2020г.

Материали от проведената съгласно плана за дейността на училището за учебната 2019/2020 година на 14 януари 2020 г. кръгла маса с родители "Роля и значимост на партньорството с родителите". Допълнителна информация може да бъде намерена в разделите "Новини" и "Галерия".

файл №1
файл №2
файл №3