понеделник 05, декември 2022г.
Раздел "Добри практики"
Дата на публикуванеТемаПрикачен файл
21.11.2022г.

Презентация от отбелязването на Деня на християнското семейство - 2022 г.

файл №1

16.11.2022г.

На 16 ноември 2022 г., Основно училище "Христо Ботев" с. Остров, съгласно плана за дейността си за учебната 2022-2023 година, се включи в отбелязването на Международния ден на толерантността - с различни инициативи и мероприятия. Повече информация - в раздел "Новини" и в раздел "Галерия", както и на фейсбук страницата на училището

файл №1

01.07.2022г.

Отчитане на дейността на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата през учебната 2021/2022 година

файл №1
файл №2
01.07.2022г.

Доклад-анализ за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров през учебната 2021/2022 година

файл №1

01.07.2022г.

Годишен отчет за дейността на комисията по професионално ориентиране през учебната 2021/2022 година

файл №1
файл №2