неделя 24, януари 2021г.
Раздел "Добри практики"
Дата на публикуванеТемаПрикачен файл
18.12.2020г.

"Нощта преди Коледа" - проектна дейност на учениците от Училищния ученически съвет при Основно училище "Христо Ботев" с. Остров, реализирана в условията на обучение от разстояние в електронна среда, под ръководството на А. Богданова, учител - начален етап, със съдействието на И. Асенова, образователен медиатор17.12.2020г.

"Северна Америка в рационални числа" - бинарен урок по математика и география и икономика, 6. клас

файл №1

14.12.2020г.

Проектни дейности, ОРЕС, 30.11. - 21.12.2020 г.

Забавна геометрия, 6. клас

Коледата на петокласниците 

"Да спасим Коледа"

"Зима е", 1. клас

"Моето семейство", 1. клас

файл №1

24.08.2020г.

Кауза за учениците в условията на пандемия и обучение от разстояние в електронна среда

файл №1

07.06.2020г.

2020 г.