Събота 14, Декември 2019г.
Раздел "Добри практики"
Дата на публикуванеТемаПрикачен файл
13.12.2019г.

Осъществени дейности в рамките на Националната седмица на четенето, 2019 г.

Снимки: ТУК.

Мероприятията са заснети съгъласно разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

файл №1

21.11.2019г.

Презентация от проведената на 21.11.2019 г. вътрешноинституционална квалификация, част от Плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2019/2020 година, на тема "Учителят като гарант за устойчиви образователни политики и мерки. Управление и внедряване на система за намаляване на административната тежест, с оглед оптимизиране на дейността на учителите"

файл №1

13.12.2019г.

На 21 ноември 2019 г. съгласно Плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2019/2020 година се проведе тематично мероприятие, посветено на Деня на християнското семейство, превърнало се в традиция за образователната институция. Информация може да намерите в секция "Новини".

Снимки: ТУК.

Мероприятието е заснето съгласно разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

файл №1

11.11.2019г.

На 11.11.2019 г. съгласно плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2019/2020 година, се проведе Ден на любимата прическа, превърнал се в традиционен за училището. Гост-лектор на събитието бе г-жа Вероника Гергова, фризьор-стилист от Козлодуй, която донесе усмивки, цветни кичури и подаръци на учениците. 

Мероприятието е заснето съгласно Общия регламент за защита на личните данни  (Регламент (ЕС) 2016/679).

Снимки: ТУК.

файл №1
файл №2
07.10.2019г.

21.06.2017 г. Кръгла маса "Моят "Твоят час" за отчитане на резултите от проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час" през учебната 2016/2017 година. Участие в кръглата маса взеха членове на местната общност, педагогическият екип на училището, членовете на съвет за обществен мониторинг "Твоят час".

Снимки - ТУК.

файл №1