понеделник 20, януари 2020г.
Раздел "Добри практики"
Дата на публикуванеТемаПрикачен файл
14.01.2020г.

Материали от проведената съгласно плана за дейността на училището за учебната 2019/2020 година на 14 януари 2020 г. кръгла маса с родители "Роля и значимост на партньорството с родителите". Допълнителна информация може да бъде намерена в разделите "Новини" и "Галерия".

файл №1
файл №2
файл №3
30.12.2019г. Добри практики и модели на работа в условията на целодневна организация на учебния ден файл №1

13.12.2019г.

Осъществени дейности в рамките на Националната седмица на четенето, 2019 г.

Снимки: ТУК.

Мероприятията са заснети съгъласно разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

файл №1

21.11.2019г.

Презентация от проведената на 21.11.2019 г. вътрешноинституционална квалификация, част от Плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2019/2020 година, на тема "Учителят като гарант за устойчиви образователни политики и мерки. Управление и внедряване на система за намаляване на административната тежест, с оглед оптимизиране на дейността на учителите"

файл №1

13.12.2019г.

На 21 ноември 2019 г. съгласно Плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2019/2020 година се проведе тематично мероприятие, посветено на Деня на християнското семейство, превърнало се в традиция за образователната институция. Информация може да намерите в секция "Новини".

Снимки: ТУК.

Мероприятието е заснето съгласно разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

файл №1