понеделник 03, август 2020г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 31.07.2020г.

Заповеди на Министъра на здравеопазването от 31.07.2020 г.

Дата на публикуване: 02.07.2020г.

Випуск 2013 - 2020 година - на добър час!

Дата на публикуване: 29.06.2020г.

Видео по случай международния ден на река Дунав, изготвено от клуб по дигитални компетентности "Многознайко" (3. клас), по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

Дата на публикуване: 25.06.2020г.

И второкласниците успешно приключиха всички дейности за учебната 2019/2020 година

Дата на публикуване: 24.06.2020г.

Незабрава - поздрав за завършващите четвъртокласници, учебна 2019/2019 година