неделя 29, март 2020г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 27.03.2020г.

Вестник "Оряховска трибуна", бр. 4 (1451)/19.03.2020 г.

Дата на публикуване: 26.03.2020г.

Заповед №РД-01- 154/ 26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Дата на публикуване: 24.03.2020г.

Безплатни видео уроци от Уча.се до 29.03.2020 г.

Дата на публикуване: 17.03.2020г.

Административно обслужване

Дата на публикуване: 16.03.2020г.

Стартира обучение от разстояние