сряда 14, април 2021г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 09.04.2021г.

Информация за епидемичната обстановка в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за периода 05.04.2021 г. - 09.04.21 г.

Дата на публикуване: 15.03.2021г.

Проект № BG05M20P001 -5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент - Министерство на образованието и науката, финансиран по ОП НОИР 2014 - 2020 г.

Дата на публикуване: 08.03.2021г.

Честит Празник, моя мила МАМО! - 2. КЛАС

Дата на публикуване: 05.03.2021г.

Стартира изпълнението на проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Дата на публикуване: 05.03.2021г.

Онлайн общински тематичен форум за междуинституционален обмен на придобит опит за образователна интеграция, даващ качествени резултати, на тема: "Споделеност за бъдещето на всяко дете – можем, когато сме заедно!"