вторник 27, октомври 2020г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 26.10.2020г.

Изложба на тема "С очите си видях бедата"

Дата на публикуване: 23.10.2020г.

Информация за епидемичната ситуация в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за периода 19.10.2020 г. - 23.10.2020 г.

Дата на публикуване: 15.10.2020г.

БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ БЯХА УДОСТОЕНИ С НАГРАДАТА „ДОСТОЙНИТЕ БЪЛГАРИ“ ЗА УСПЕШНОТО ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ НА СИСТЕМАТА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Дата на публикуване: 14.10.2020г.

14.10.2020 г. - Обучение по БДП с участието на служители от РУ "Полиция" гр. Оряхово

Дата на публикуване: 06.10.2020г.

Vratza-together - уебсайт с добри практики, свързани с дейности по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадане от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в област Враца