четвъртък 20, юни 2024г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 26.04.2024г.

26.04.2024 г. - Дискусия с доказана личност за популяризиране на ученето през целия живот сред участниците в образователния процес като фактор за личностно развитие и социално включване, обуславящ тенденции за бъдеща заетост на пазара на труда и като фактор с възможен принос за мотивиране на познавателен интерес и постигане на резултати

Дата на публикуване: 26.04.2024г.

Международен ден на Земята

Дата на публикуване: 24.04.2024г.

Приятелска футболна среща в гр. Оряхово по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз 

 

Дата на публикуване: 11.04.2024г.

11.04.2024 г. - Празник на буквите в 1. клас

Дата на публикуване: 09.04.2024г.

Маратон на четенето 2024 г.