вторник 28, май 2024г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 17.04.2024г.

 "Маратон на четенето 2024 г."

Дата на публикуване: 11.04.2024г.

11.04.2024 г. - Празник на буквите в 1. клас

Дата на публикуване: 09.04.2024г.

Маратон на четенето 2024 г.

Дата на публикуване: 09.04.2024г.

Дейности по НП "Иновации в действие"

Дата на публикуване: 28.03.2024г.

"Заедно можем повече" - среща с родители за споделяне на добър опит, дейност по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз