вторник 28, май 2024г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 21.12.2023г.

Грамоти от участие в конкурс „Моята вълшебна Коледа“, организиран от Община Мизия, Център за подкрепа за личностно развитие гр. Мизия и МКБППМН - Мизия 

Дата на публикуване: 19.12.2023г.

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116-111

Дата на публикуване: 15.12.2023г.

Среща с родители на тема "Взаимодействие между училището и родителите. Форми и методи на работа" по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз

Дата на публикуване: 08.12.2023г.

Бинарен урок в 1. клас

Дата на публикуване: 04.12.2023г.

Беседа на тема: "Последиците от употребата на наркотици"