понеделник 20, януари 2020г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 25.06.2019г.
Кратък текст на новината:

График на дейностите на групите за допълнително обучение по учебни предмети, сформирани по проект BG05M2OP001-2.011 "Подкрепа за успех" за периода юни - септември, 2019 г.


Съдържание на новината:

Група за допълнително обучение по български език и литература - I клас

03.06.2019 г., 08:00 ч., класна стая - I клас

04.06.2019 г., 08:00 ч., класна стая - I клас

05.06.2019 г., 08:00 ч., класна стая - I клас

06.06.2019 г., 08:00 ч., класна стая - I клас

07.06.2019 г., 08:00 ч., класна стая - I клас

10.06.2019 г., 08:00 ч., класна стая - I клас

11.06.2019 г., 08:00 ч., класна стая - I клас

12.06.2019 г., 08:00 ч., класна стая - I клас

13.06.2019 г., 08:00 ч., класна стая - I клас

14.06.2019 г., 08:00 ч., класна стая - I клас

 

Група за допълнително обучение по български език и литература - II клас

03.06.2019 г., 10:30 ч., кабинет по музика

04.06.2019 г., 10:30 ч., кабинет по музика

05.06.2019 г., 10:30 ч., кабинет по музика

06.06.2019 г., 10:30 ч., кабинет по музика

07.06.2019 г., 10:30 ч., кабинет по музика

10.06.2019 г., 10:30 ч., кабинет по музика

11.06.2019 г., 10:30 ч., кабинет по музика

12.06.2019 г., 10:30 ч., кабинет по музика

13.06.2019 г., 10:30 ч., кабинет по музика

14.06.2019 г., 10:30 ч., кабинет по музика

 

Група за допълнително обучение по български език и литература - III клас

03.06.2019 г., 08:00 ч., класна стая - III клас

04.06.2019 г., 08:00 ч., класна стая - III клас

05.06.2019 г., 08:00 ч., класна стая - III клас

06.06.2019 г., 08:00 ч., класна стая - III клас

07.06.2019 г., 08:00 ч., класна стая - III клас

10.06.2019 г., 08:00 ч., класна стая - III клас

11.06.2019 г., 08:00 ч., класна стая - III клас

12.06.2019 г., 08:00 ч., класна стая - III клас

13.06.2019 г., 08:00 ч., класна стая - III клас

14.06.2019 г., 08:00 ч., класна стая - III клас

 

Група за допълнително обучение по математика - IV клас

03.06.2019 г., 08:00 ч., класна стая - IV клас

04.06.2019 г., 08:00 ч., класна стая - IV клас

05.06.2019 г., 08:00 ч., класна стая - IV клас

06.06.2019 г., 08:00 ч., класна стая - IV клас

07.06.2019 г., 08:00 ч., класна стая - IV клас

10.06.2019 г., 08:00 ч., класна стая - IV клас

11.06.2019 г., 08:00 ч., класна стая - IV клас

12.06.2019 г., 08:00 ч., класна стая - IV клас

13.06.2019 г., 08:00 ч., класна стая - IV клас

14.06.2019 г., 08:00 ч., класна стая - IV клас

 

Група за допълнително обучение по история и цивилизации - VI клас

03.06.2019 г., 15:50 ч., компютърен кабинет

06.06.2019 г., 15:50 ч., компютърен кабинет

10.06.2019 г., 15:50 ч., компютърен кабинет

13.06.2019 г., 15:50 ч., компютърен кабинет

20.06.2019 г., 15:50 ч., компютърен кабинет

24.06.2019 г., 15:50 ч., компютърен кабинет

27.06.2019 г., 15:50 ч., компютърен кабинет

 

Група за допълнително обучение по човекът и природата - VI клас

05.06.2019 г., 15:50 ч., класна стая - VI клас

07.06.2019 г., 15:50 ч., класна стая - VI клас

12.06.2019 г., 15:50 ч., класна стая - VI клас

14.06.2019 г., 15:50 ч., класна стая - VI клас

18.06.2019 г., 15:50 ч., класна стая - VI клас

21.06.2019 г., 15:50 ч., класна стая - VI клас

 

Група за допълнително обучение по български език и литература - VII клас

05.06.2019 г., 13:40 ч., класна стая - VI клас

07.06.2019 г., 13:40 ч., класна стая - VI клас

12.06.2019 г., 13:40 ч., класна стая - VI клас

14.06.2019 г., 13:40 ч., класна стая - VI клас

 

Група за допълнително обучение по математика - VII клас

03.06.2019 г., 15:50 ч., класна стая - VI клас

04.06.2019 г., 15:50 ч, компютърен кабинет

07.06.2019 г., 15:50 ч., класна стая - VI клас

10.06.2019, 15:50 ч., компютърен кабинет

11.06.2019 г., 15:50 ч., класна стая - VI клас

13.06.2019 г., 15:50 ч., компютърен кабинет

18.06.2019 г., 15:50 ч., компютърен кабинет

 


Публикувано от:
Николова, Лидия
Директор