Петък 22, Ноември 2019г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 29.07.2019г.
Кратък текст на новината:

Проект "Еко-Алея", Дейност 1 "Кръгла маса за запознаване с целите на проекта" - 29 юли 2019 г.

  


Съдържание на новината:

На 29 юли 2019 г. в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров бе проведена първата дейност от проект "Еко-Алея" - кръгла маса, чиято цел е информиране на служителите и обществеността за предстоящите дейности.

Гости на мероприятието бяха г-жа Ирена Станкулова - кмет на с. Остров, служителите от Народно читалище "Развитие - 1903", неизменен партньор на училището, родители на ученици, ученици, служителите от образователната институция.

Координатор на проекта е директорът на училището - г-жа Лидия Николова, а администратор на дейностите - г-н Сашо Стоянов, учител по математика.

Проектът се реализира в рамките на Програма за малки проекти към Сдружение "Първи юни" гр. Бяла Слатина, с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България" и Сдружение училищно настоятелство "Отец Паисий - 1932". Основната цел е превръщането на неизползваема част от училищния двор в алея, която да се ползва в междучасия, часове за отдих в групите за целодневна организация на учебния ден и часовете по природни науки, като по този начин да се подобри и затвърди връзката между учителите и учениците, да се повиши екологичната култура на подрастващите, относно целесъобразния начин на живот сред природата и опазването на нейния естествен вид.

Подробна информация може да намерите и в презентацията от кръглата маса, пибликувана в секциите "Добри практики", "Родители", "Ученици - съобщения", "Проекти и национални програми", "Учебни ресурси" - инициативи, мероприятия, "Училищен ученически съвет".

Снимки от проведеното мероприятие може да намерите ТУК.

Събитието е заснето съгласно разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

За контакт:

Координатор на проекта:

Лидия Николова, директор на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров, e-mail: botev16@abv.bg, тел.: 091752331

Администратор на проектните дейности:

Сашо Стоянов, учител по математика, e-mail: botevos_stoyanov@abv.bg, тел.: 0894385024

 


Публикувано от:
Александров, Радослав
Учител в група за целодневна организация на учебния ден