Петък 22, Ноември 2019г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 13.08.2019г.
Кратък текст на новината:

Фестивал "Изкуство и култура", гр. Враца, 20 - 22 септември 2019 г.


Съдържание на новината:

В периода от 20 до 22 септември 2019 г., в гр. Враца ще се проведе първия фестивал "Изкуство и култура", организиран от Институт за териториални иновации и сътрудничество.

Фестивалът се организира в рамките на проект "Активно изкуство за атрактивен туризъм" - АРТУР, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния - България.

Целта на проекта е създаване на туристически продукт "Изкуство и култура", на базата на природното и културно-историческото наследство, като се популяризира трансграничния регион, в който попада е нашето населено място, като интересна туристическа дестинация и да се използва по-ефективно туристическия потенциал на долното течение на река Дунав.

През настоящата година, първото пилотно издание на фестивала "Изкуство и култура" поставя началото на развитието на туристическия продукт, като следва два пъти годишно следващите фестивали да бъдат организирани на различни места по поречието на реката, на територията на Република България.

Акцент ще бъде поставен на визуалните и изпълнителските изкуства. Предвижда се, в рамките на 3 дни, художници да рисуват природни и културни забележителности от трансграничния регион. Във всеки един от дните, ще бъдат организирани концерти (фолклорна музика, класическа музика, DJ парти). Ежедневно местни фирми от трансграничния регион ще излагат своите продукти и услуги в обособени за тази цел шатри.

Повече информация и актуални новини, могат да бъдат намерени на уеб-сайта на проекта, на адрес: https://artour-robg.eu/bg.


Публикувано от:
Цветанова, Натиса
Старши учител по български език и литература