понеделник 03, август 2020г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 09.10.2019г.
Кратък текст на новината:

Занимания по интереси през учебната 2019/2020 година - да бъдем приобщени!


Съдържание на новината:

През учебната 2019/2020 година в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров започват работата си 5 групи за занимания по интереси, повечето от които в областта STEM (технологии, природни науки, математика и дигитални умения).

Сформирани са 2 групи в начален етап:

- "Магията на числата" - ученици от 1. клас, с ръководител г-жа Анелия Богданова, учител - начален етап;

- "Театралче" - ученици от 2 клас, с ръководител г-жа Маргарита Пивоварчик, ст. учител - начален етап.

Сформирани са и 3 групи в прогимназиален етап:

- "Технотворчество" - ученици от 5. клас, с ръководител г-жа Татяна Тотова, ст. учител по музика; 

- "Краезнание" - ученици от 6. клас, с ръководител г-жа Ненка Маринска, ст. учител по история и цивилизации;

- "Питагор" - ученици от 7. клас, с ръководител г-н Сашо Стоянов, учител по математика.

 


Публикувано от:
Богданова, Анелия
Учител - начален етап