понеделник 03, август 2020г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 14.11.2019г.
Кратък текст на новината:

14.11.2019 г. - посещение на постановката "Лоши деца"


Съдържание на новината:

На 14 ноември 2019 г. в зала "Арена" гр. Оряхово бе организирано представление на Държавен театър Търговище - "Лоши деца".

Инициатор на мероприятието е Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Оряхово, по повод предстоящия Международен ден на толерантността - 17.11.2019 г.

Постановката представя реална училищна сиутация, включваща битовизми от училищния живот. Автор е Михаела Михайлов от Румъния. Събитията са по действителен случай. За посещението бе организирана и група ученици от Основно училище "Христо Ботев" с. Остров, включваща ученици от 4., 5., 6. и 7. клас. Участие взе и г-жа Радостина Шишманова, общствен възпитател в Остров. Всички присъстващи ученици, от различните образователни институции на територията на общината, както и техните ръководители, видяха художествено възпроизведената случка с тормозена в училище ученичка, по-различна от останалите. Зрителите стигнаха до своите изводи, което стана ясно и от проведената впоследствие дискусия с актьорите.

Благодарности на секретаря на МКБППМН - г-н А. Бошнаков, за възможността за участието и за полезността на инициативата.


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Учител по математика