понеделник 03, август 2020г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 15.11.2019г.
Кратък текст на новината:

15.11.2019 г. - Участие на ученици от Основно училище "Христо Ботев" с. Остров в тематично мероприятие "Толерантността дава шанс за изява на доброто у всеки"


Съдържание на новината:

На 15 ноември 2019 г. петима ученици от Основно училище "Христо Ботев" с. Остров взеха участие в събитието "Толерантността дава шанс за изява на доброто у всеки", организирано от Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" с. Селановци, по повод международния ден на толерантността - 16 ноември. 

Мероприятието протече под егидата на проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех". Петимата участници от Остров взеха участие в рецитала на Вапцарови стихове. За представянето си получиха подаръци, грамоти и портрет на поета Вапцаров, с кратка негова биография.

Благодарим на организаторите за предоставената възможност за участие, за донеслия положителни емоции ден и за съвместното сътрудничество.


Публикувано от:
Стефанова, Анна
Ресурсен учител