понеделник 03, август 2020г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 14.01.2020г.
Кратък текст на новината:

14.01.2020 г. - Тематична кръгла маса с родители "Роля и значимост на партньорството с родителите"


Съдържание на новината:

На 14 януари 2020 г., съгласно Плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2019/2020 година, се проведе тематична кръгла маса с родители "Роля и значимост на партньорството с родителите".

Гости на проведеното мероприятие бяха освен родители на ученици от класовете, кметът на с. Остров г-жа Ирена Станкулова, служители от НЧ "Развитие - 1903" с. Остров, колеги.

След презентирането на основните акценти по темата, учители и родители проведоха ползотворна дискусия, чрез която набелязаха основни мерки за преодоляване на възникващи в ежедневната практика казуси.

Всички присъстващи за пореден път потвърдиха значимостта на взаимното партньорство и си обещаха сътрудничеството между тях да продължава и занапред.

Снимки от проведеното мероприятие може да намерите в раздел "Галерия".

Мероприятието е заснето съгласно разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/ 679).


Публикувано от:
Пивоварчик, Маргарита
Старши учител - начален етап