неделя 29, март 2020г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 20.02.2020г.
Кратък текст на новината:

20.02.2020 г. - Практикум "Ефективни подходи в управлението на образователната институция" с фокус върху практико-приложния ефект на изучавания материал


Съдържание на новината:

На 20 февруари 2020 г. в Художествена галерия "Марин Върбанов" в гр. Оряхово се проведе практикум "Ефективни подходи в управлението на образователната институция" с фокус върху практико-приложния ефект на изучавания материал.

Участие взеха образователни институции от три общини - Оряхово, Мизия и Козлодуй. Директори на детски градини, училища и учители от трите етапа на образование (начално, основно и средно) представиха пред присъстващите полезността и практическата насоченост на преподавания учебен материал, както и ефективни управленски подходи в сферата на образованието.

От екипа на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров участие взеха двама колеги - Юлия Малкетова, старши учител - начален етап и Сашо Стоянов, учител по математика. 

Презентираните материали на учителите ясно и точно отразиха практическата насоченост на учебното съдържание по български език и литература в начален етап и по математика - в прогимназиален.

От свое име и от името на екипа на училището, отправям поздравления към двамата служители, представили училището достойно и пожелавам нестихващ ентусиазъм, какъвто наблюдавам в ежедневната им практика!

Презентациите на Малкетова и Стоянов са публикувани в раздел "Добри практики" на настоящия уеб-сайт.


Публикувано от:
Николова, Лидия
Директор