неделя 29, март 2020г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 22.02.2020г.
Кратък текст на новината:

22.02.2020 г. - Мини-конференция "Иновативни подходи в педагогическото взаимодействие в детската градина - споделен опит"


Съдържание на новината:

На 22 февруари 2020 г. в гр. Оряхово се проведе мини-конференция "Иновативни подходи в педагогическото взаимодействие в детската градина - споделен опит", организирана съвместно от четирите детски градини на територията на общината: "Слънчице" - Остров, "Мир" - Селановци, "Дружба" и "Пролет" - Оряхово.

Участие в мероприятието взеха екипите на детските градини, кметът на с. Остров г-жа Ирена Станкулова, представител на Общински съвет и Обществен съвет към ДГ "Дружба", родители, директорът на Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" с. Селановци - г-жа Петя Русинова и част от екипа на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров - директорът на образователната институция г-жа Лидия Николова, г-жа Елена Костова, старши учител по природни науки, г-жа Татяна Тотова, старши учител по музика и г-н Сашо Стоянов, учител по математика.

По време на "мини" конференцията, колегите от детските градини в  общината споделиха своя педагогически опит и добри практики, чрез които в градините им под различна форма и чрез разнообразни методи постигат целите на предучилищното образование.

Подобни организирани срещи водят до ползотворно взаимодействие между педагогическите специалисти от различните етапи, до обмяна на опит, приложим както в предучилищното, така и в училищното образование.

Благодарности на организаторите за поканата и споделените приятни моменти - на г-жа Венелина Иванова - директор на ДГ "Пролет" гр. Оряхово, на г-жа Мариела Личкова - директор на ДГ "Дружба" гр. Оряхово, на г-жа Веселина Атанасова - директор на ДГ "Слънчице" с. Остров и на г-жа Силвия Монова - директор на ДГ "Мир" с. Селановци.

  


Публикувано от:
Тотова, Татяна
Старши учител по музика