неделя 29, март 2020г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 24.02.2020г.
Кратък текст на новината:

24.02.2020 г. - тематичен форум с учениците от прогимназиален етап, на тема „Безкрайният интернет“ – ползи, рискове, повишено внимание


Съдържание на новината:

На 24 февруари 2020 г., съгласно Плана за дейността на училището за учебната 2019/2020 година, се проведе тематичен форум „Безкрайният интернет“ – ползи, рискове, повишено внимание с учениците от прогимназиален етап - 5., 6. и 7. клас. Организатори на форума бяха класните ръководители на съответните класове - г-жа Т. Тотова, ст. учител по музика, класен ръководител на 5. клас, г-жа Е. Костова, ст. учител по природни науки, класен ръководител на 6. клас, г-н С. Стоянов, учител по математика, класен ръководител на 7. клас.

Пред учениците бе представена презентация и теоретичен материал за опасностите, които крие интернет, както и препоръки на компанията Google за защита.

Материалите от форума са публикувани в раздел "Добри практики" и раздел "Учебни ресурси", в секциите "Компютърно моделиране", "Информационни технологии", "Инициативи, мероприятия", "Час на класа".

 


Публикувано от:
инж. Костова, Елена
Старши учител по природни науки