неделя 29, март 2020г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 26.02.2020г.
Кратък текст на новината:

Месец на здравното възпитание


Съдържание на новината:

Месец февруари бе посветен на здравното възпитание в групите за целодневна организация на учебния ден. С учениците бяха проведени беседи на тема "Здравословно хранене", "Оказване на първа помощ при кръвотечение, порезни рани, различни видове фрактури" и пр.

Ръководителите на групите изразяват искрени благодарности към медицинското лице на училището - госпожа Теодора Тодорова, за активното съдействие и интересните материали.


Публикувано от:
Цветанова, Натиса
Старши учител по български език и литература