вторник 02, юни 2020г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 04.04.2020г.
Кратък текст на новината:

Възможност за водене на кореспонденция по електронен път без необходимост от физическо присъствие в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров


Съдържание на новината:

Уважаеми родители,

Уважаеми потребители на административни услуги,

Уведомявам Ви, че Основно училище "Христо Ботев" с. Остров работи със Системата за сигурно електронно връчване, достъпна на адрес https://edelivery.egov.bg/.

Чрез нея могат да бъдат изпращани и получавани документи по електронен път, като това замества класическия метод за препоръчана поща в съответствие с чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронното управление.

За регистриране в системата и нейното ползване като физическо или юридическо лице, е необходимо да разполагате с квалифициран електронен подпис.

Връзка към системата е публикувана и в раздел "Полезни връзки" на настоящия сайт.


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Завеждащ - административна служба