вторник 02, юни 2020г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 30.04.2020г.
Кратък текст на новината:

30.04.2020 г. - Онлайн кръгла маса с родители "Мултиетнически колорит - УСМИВКАТА НА ДЕТСКОТО ЛИЦЕ"


Съдържание на новината:

Съгласно Плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2019/2020 година, на 30 април 2020 г. чрез платформата за комуникация Microsoft Teams, се проведе онлайн кръгла маса с родители.

Участие взеха директорът на училището - г-жа Лидия Николова, г-жа Красимира Димитрова, главен учител - начален етап, г-жа Анелия Богданова, учител - начален етап, г-жа Натиса Цветанова, старши учител по български език и литература, г-жа Елена Костова, старши учител по природни науки, г-жа Татяна Тотова, старши учител по музика, г-жа Анна Стефанова, ресурсен учител, г-жа Ивалина Асенова, образователен медиатор, организаторът на мероприятието - г-н Сашо Стоянов, учител по математика и родители на ученици от 1. до 7. клас, като присъствие отбеляза всяка от паралелките.

На онлайн-кръглата маса бе представена презентация, обобщаваща свършената през годините работа ЗАЕДНО - от екипа на училището и от родителите, като с особен акцент се обърна внимание, че към днешна дата, в условията на социална изолация, наложена поради ограничаването на пандемията от коронавирус COVID-19, ролята на родителя като активен партньор се оказа не само важна, но и незаменима.

Като организатор на събитието, искам да изкажа своите благодарности на всички участници за това, че отделиха от времето си и се свързаха в организираната онлайн кръгла маса, реализирала се и благодарение на осигурения от Министерството на образованието и науката достъп до платформата, чрез която се осъществява дистанционното обучение в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров.

Презентацията от проведената кръгла маса е публикувана в раздел "Добри практики" и в раздел "Учебни ресурси" - секция "Инициативи, мероприятия".


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Учител по математика