сряда 08, юли 2020г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 27.06.2020г.
Кратък текст на новината:

170 години от рождението на патриарха на българската литература - Иван Вазов


Съдържание на новината:

На 27 юни 2020 г. се навършват 170 години от рождението на Иван Вазов - един от най-бележитите български писатели.

Поет, драматург, публицист, почетен член на БАН (1921), почетен доктор на филологическите науки. Произведенията му са преведени на ок. 50 езика. Брат на легендарните генерали от Българската армия Георги Вазов и Владимир Вазов.
Учи при Партений Белчев и Ботьо Петков, а след това в Пловдивската гимназия. През 1870 г. е изпратен в Румъния да практикува търговия при чичо си, но бяга в Браила, където попада в средите на българските хъшове. В периода 1872 - 1873 г. учителства в България. През 1875 г.става член на революционния комитет в Сопот. След избухването на Априлското въстание 1876 г. емигрира през Цариград в Румъния. Първата му стихосбирка е "Пряпорец и гусла" (1871), последвана от "Тъгите на България" (1877). През Руско-турската война (1877 - 1878) пише трета стихосбирка "Избавление".
След Освобождението се премества в Пловдив, където развива активна обществено-политическа и публицистична дейност. Заедно с Константин Величков описва в продължение на 5 год. в-к "Народний глас", главен редактор е на сп. "Наука", съставител на литературното сп. "Зора" (1885). Отново с К. Величков участва в съставителството на двутомната "Българска христоматия" (1884). От това време са поетичният цикъл "Епопея на забравените", повестта "Чичовци" и др. През есента на 1886 г. напуска България и се установява в Одеса. През 1894 г. излиза романът "Под игото", последван от драмата "Хъшове" (1894) и романа "Нова земя" (1896). От 1889 г. живее в София. Издава сп. "Денница". От 1897 до 1899 г. е министър на народната просвета в кабинета на Константин Стоилов. По време на войните създава високопатриотични песни, с които възпява героизма на българския войник. Автор е на многобройни пътеписи, есета, статии и исторически повести. Носител на ордена "Св. равноапостоли Кирил и Методий" (1920).
Иван Вазов умира на 22 септември 1921 г. в София.
 

Публикувано от:
Цветанова, Натиса
Старши учител по български език и литература