сряда 08, юли 2020г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 29.06.2020г.
Кратък текст на новината:

Видео по случай международния ден на река Дунав, изготвено от клуб по дигитални компетентности "Многознайко" (3. клас), по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"


Съдържание на новината:


Публикувано от:
Димитрова, Красимира
Главен учител - начален етап