понеделник 29, ноември 2021г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 03.02.2021г.
Кратък текст на новината:

03.02.2021 г. - кръгла маса с родители на тема "Ние и Вие - за нашите деца - вчера, днес и утре"


Съдържание на новината:

На 3 февруари 2021 година, съгласно Плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2020/2021 година, бе проведена онлайн кръгла маса с родители на тема "Ние и Вие - за нашите деца - вчера, днес и утре". Организатори на мероприятието са Сашо Стоянов - учител по математика и Ивалина Асенова - образователен медиатор.

Участие в организираната кръгла маса взеха родители на ученици от начален и прогимназиален етап, както и служители от училищния екип.

Представената презентация на организаторите показа значимата роля на родителите - като неотменим партньор на педагогическите специалисти, ролята на училището като част от живота на всеки ученик, значимостта на партньорските отношения и колко важна е заедността - за всяко "вчера", за днес, както и за всяко "утре" на всеки ученик.

Благодарим на всички, които отделиха от времето си, за да вземат участие в кръглата маса.

Материали са публикувани в раздел "Добри практики" на този сайт, както и в раздел "Учебни ресурси", секция "Родители" и секция "Инициативи, мероприятия".


Публикувано от:
Асенова, Ивалина
Образователен медиатор