понеделник 29, ноември 2021г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 05.03.2021г.
Кратък текст на новината:

Онлайн общински тематичен форум за междуинституционален обмен на придобит опит за образователна интеграция, даващ качествени резултати, на тема: "Споделеност за бъдещето на всяко дете – можем, когато сме заедно!"


Съдържание на новината:

На 5 март 2021 г. в платформата за комуникация Zoom се проведе онлайн общински тематичен форум за междуинституционален обмен на придобит опит за образователна интеграция, даващ качествени резултати, на тема: "Споделеност за бъдещето на всяко дете – можем, когато сме заедно!", част от плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2020/2021 година.

Организатори на форума са Сашо Стоянов, учител по математика и Маргарита Пивоварчик, старши учител - начален етап, а участие в него взеха г-жа Гергана Василева - старши експерт по организация на средното образование в Регионално управление на образованието - Враца, екип от Средно училище "Христо Ботев" гр. Оряхово, екип от Основно училище "Никола Й. Вапцаров" с. Селановци, представител на Начално училище "Св. св. Кирил и Методий" гр. Оряхово, г-жа Фатме Фейзиева - директор на Начално училище "Д-р Петър Берон" гр. Оряхово, г-жа Анни Замфирова - директор на Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс "Людмила Живкова" гр. Оряхово, г-жа Веселина Атанасова, директор на Детска градина "Слънчице" с. Остров, г-жа Ивалина Асенова, родител на ученици от нашето училище, директора на училището г-жа Лидия Николова и колеги.

На форума бяха представени добри работещи практики от няколко училища от Община Оряхово, които при взаимна подкрепа и сътрудничество между ангажираните институции водят до оптимално ефективни резултати.

Изразяваме своята благодарност към участниците и споделяме надежди за бъдещи съвместни инициативи.

Материали от форума са публикувани в раздел "Добри практики".


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Учител по математика