понеделник 29, ноември 2021г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 29.04.2021г.
Кратък текст на новината:

29.04.2021 г. - обучение "Предразсъдъци и стереотипи и как да ги преодолеем"


Съдържание на новината:

Съгласно одобрения за изпълнение от Основно училище "Христо Ботев" с. Остров през учебната 2020/2021 година проект "Калейдоскоп", финансиран от ЦОИДУЕМ, на 29 април 2021 г. се проведе синхронно обучение на тема: "Предразсъдъци и стереотипи и как да ги преодолеем".

Лектор в проведеното мероприятие беше г-жа Натиса Цветанова, старши учител по български език и литература в образователната институция. Участие взеха: присъствено - ученици от прогимназиален етап, директорът на училището г-жа Лидия Николова и част от педагогическия екип; онлайн, чрез платформата MS Teams - родители на ученици от начален и прогимназиален етап.

С увлекателна презентация Цветанова запозна всички гости с основните концепции за предразсъдъците, които хората изпитват в едно или друго направление, както и с това "Що е стереотип" и доколко може да повлияе на обществените нагласи. Чрез включени в презентацията казуси, участниците в обучението бяха мотивирани за разсъждения по темата. Голям интерес предизвика и разиграният етюд, представящ традиционен обществен модел на островна държава, който на пръв поглед доведе до бурни реакции, както по отношение на предразсъдъците, които хората могат да изпитват, така и по отношение на наложени стереотипи в бита ни. След последвалата фронтална беседа по видяното, представено от ученици в 7. клас, зрителите се оказаха изненадани от опровержението, което получиха на разсъжденията си върху етюда, и на практика разбраха какво означава "Да изпитваш предразсъдъци" и "Да бъдеш воден от наложени в обществото стереотипи".

Активно участие в обучението взеха и включените онлайн родители, които благодариха на училището за предоставената им възможност да бъдат част от провежданото мероприятие, като изразиха надежда, скоро да участват и присъствено.

Презентацията от осъществената инициатива е публикувана в раздел "Учебни ресурси", секция "Проект "Калейдоскоп" - ЦОИДУЕМ" и в раздел "Проекти и национални програми".


Публикувано от:
Цветанова, Натиса
Старши учител по български език и литература