понеделник 29, ноември 2021г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 14.10.2021г.
Кратък текст на новината:

Инициатива  „Купи 1 книга. Дари я на своето училище!“ по повод Деня на народните будители - 1 ноември


Съдържание на новината:

За втора поредна година Асоциация „Българска книга“ ще проведе кампанията „Купи 1 книга. Дари я на своето училище”. Целта на инициативата е учениците да покажат своето отношение към литературата и към книгите, да се превърнат в посланици на четенето, да споделят любимите си книги с приятели и съученици и да дадат своя принос към училищния живот и образователния процес, да се превърнат в съвременни будители като дарят на училищната библиотека нова книга за Деня на народните будители – 1 ноември.

Предложената инициатива е в унисон с целите на администрирания от дирекция „Учебници и училищна документация“ модул „Библиотеките като образователна среда”, който дава възможност за обогатяване на училищните библиотеки с нови заглавия, а в училищата, в които няма библиотечен фонд — да бъде създаден такъв. Същ така тази кампания дава възможност и за създаването на класни библиотеки — всеки клас да има своя и книгите в тях да са избрани от самите ученици.

Мисията на „Купи 1 книга. Дари я на своето училище“ е да утвърди четенето като ценност и да отправи послания, свързани с книгата като национално богатство. 
В духа на 1 ноември призоваваме децата и техните родители, да се превърнем в съвременни будители и да подарим любима книга на нашето училище“, призовават организаторите.
--
Инициативата е организирана от Асоциация „Българска книга“ с подкрепата на Министерство на образованието и науката.
 
Моля за съдействие от Ваша страна за популяризиране на инициативата. Информация е публикувана в раздел "Родители", раздел "Новини" и раздел "Ученици", секция "Съобщения", а също така - и на фейсбук страницата на училището.
Връзка към сайта на инициативата: https://kupi1kniga.com/?fbclid=IwAR3WgIcWreyIglEiLk6yVSKoxoZKp5cNeM7JIWzMEhUBOorGyf46X81dxxI 
Връка към фейсбук страницата на инициативата: https://www.facebook.com/Kupi1Kniga/ 
Връзка към фейсбук страницата на Асоциация "Българска книга": https://www.facebook.com/BulgarianBookAssociation 

Публикувано от:
Цветкова, Росица
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден